Lipky dostanou nový kabát

Lipky Necelé tři tisícovky pěších, převážně však dětí z přilehlých škol, využijí denně chodníků v Lipkách. Ty jsou na mnoha místech porušené a destruované tak významně, že nesplňují normy pro pohyb slabozrakých a nevidomých osob. Při takovém počtu osob je více než nutné brát v potaz zdraví všech občanů na chodnících, ale eliminovat i možnost pádu stromu, který například před deseti lety právě zde napáchal škody na majetku.

Lipky čeká v následujících dnech viditelná obnova. Správce městské zeleně Technické služby Hradec Králové zde začnou s obnovou alejí a rekonstrukcí povrchů chodníků. Součástí obnovy bude i nový mobiliář s 33 novými lavičkami a 28 odpadkovými koši. Pád stromu před deseti lety odstartoval zintenzivnění prací na odstraňování havarijních dřevin. Vize rekonstrukce existuje již od roku 1990.

S plnou vážností a odpovědností je proto přistupováno k obnově této části města. Cílem je nejen náprava v mnoha případech špatného stavu stromů, ale i vrátit ulici Hradci Králové zpět takovou, abychom na ni vzpomínali rádi jako na tu původní historickou. Celkový proces renovace je rozdělen do dvou etap, na které v nejbližším možném termínu naváže výsadba nových stromů, v tomto případě dvou druhů lip. Rozhodování ve věci povolení bylo dáno hlavně provozně technickou bezpečností stromů, a to převážně vzhledem ke zdraví a bezpečnosti obyvatel města. Na místě jsou i stromy, které byly postupně doplňovány, avšak zůstaly zastíněny těmi vzrostlými. Dochází tak k různým vývojovým defektům vedoucím k deformaci korun, náchylnosti k chorobám, nepravidelnému vývoji a celkově deformovanému růstu dřevin, bez perspektivy normálního vývoje ve zdravý a košatý strom.

V Hradci Králové se Technické služby starají o necelých 70 tisíc stromů. V 772 stromořadích je umístěno podle pasportu zeleně z roku 2003 asi 17 tisíc stromů. Vezmeme-li všechna stromořadí ve městě, pak tato zabírají délku srovnatelnou se 120 km trasou z Hradce Králové do Jihlavy.

Informační cedule jsou k dispozici zde.

Náhledová vizualizace:

Lipky

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty