Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu

Název projektu

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1 Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM Centrum

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

07/2011 – 06/2012

Celkové náklady

27 711 451 Kč

Výše dotace

20.827.149,40 Kč

Místo realizace

řeka Orlice u zimního stadionu

Zhotovitel stavby

M-silnice a.s.

Popis projektu

Realizací projektu došlo k vybudování lávky přemostěním řeky Orlice a místní komunikace, včetně souvisejících úprav dotčených sítí (plynovodu, VO) a stávající infrastruktury. Vznikla tak cyklostezka a chodník pro pěší vedoucí od zimního stadionu přes řeku Orlici, kolem Univerzity až k Hradecké ulici, tzn. vzniklo nemotorové dopravní propojení jihozápadní části I. městského silničního okruhu s ulicí Hradecká.

Postavením lávky vznikla infrastruktura pro klidovou formu dopravy, došlo ke zlepšení dostupnosti historického a společenského centra města a v neposlední řadě došlo ke zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů.

 

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

 

tel.: +420 495 707 597

 

zuzana.hovorkova@mmhk_cz

 Fotologo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty