Královéhradecká čistírna odpadních vod přilákala stovky zvědavců

Čistírna odpadních vod otevřela své brány Jedna z nejmladších a nejmodernějších čistíren odpadních vod v České republice otevřela dveře na pár hodin v sobotu 2. října více než čtyřem stovkám lidí. Ti se mohli seznámit s celým procesem čištění odpadních vod a podívat se na místa, která nejsou obvykle veřejnosti přístupná. Čistírna vyčistí ročně více než 16 milionů metrů krychlových odpadní vody, což je pro představu ještě cca o třetinu více, než celkový objem vodní nádrže u přehrady Pastviny.

Návštěvníci viděli kromě kompletního procesu čištění odpadních i speciální kanalizační techniku, která je používána k čištění stokové sítě a jejímu monitoringu. Použitá kamerová technika zaujala nejen dospělé, ale hlavně děti, které zasedly za ovládací pult a pod odborným dohledem pracovníků viděly přímé záběry kamery, která se pohybuje na dně monitorovaných kanalizačních stok.

„Vzhledem k velkému počtu návštěvníků jsme vyčlenili z řad zdejších zaměstnanců tři odborníky, kteří se každé skupině věnovali a byli schopni fundovaně zodpovědět kladené dotazy," vysvětluje mluvčí Královéhradecké provozní a.s. Veronika Bergrová.

Zkušební provoz čistírny byl zahájen v roce 1995. V souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie došlo k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných odpadních vod v parametru celkový dusík. Uplynulé dva roky procházela čistírna rozsáhlou rekonstrukcí, jež zintenzivnila odstraňování dusíku z odpadních vod. A právě tato použitá technologie odstraňování celkového dusíku je zatím jedinou stavbou tohoto typu v České republice a lidé ji mohli spatřit na vlastní oči u příležitosti dokončení této rozsáhlé rekonstrukce.

"Toto zařízení se skládá ze dvou filtračních komor, do kterých je čerpáno asi 50% vyčištěné odpadní vody, která až dosud odtékala rovnou do Labe. Tato odpadní voda protéká komorami filtrů a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou mikroorganismy, které z odpadní vody odstraňují dusík a přeměňují jej na plynný dusík a ten pak vyprchává do atmosféry ve formě bublinek," vysvětlila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová, která se dne otevřených dveří zúčastnila.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty