Komentář zastupitele: Peníze po povodních přijdou z Bruselu rychleji. Po devíti letech schválena regulace k fondu solidarity (17.4.2014)

Štrasburk - Evropský parlament dnes (16. 4.) schválil dohodu s Radou ohledně zjednodušení a zefektivnění fondu solidarity. Po neúspěšném pokusu o jeho reformu v roce 2005 se tak po devíti letech podařilo odblokovat institucionální spor o tento fond v Bruselu. Návrh ještě musí schválit Rada, což by však v tomto případě měla být jen formalita.

Fond solidarity vznikl v roce 2002 jako nástroj pomoci členským státům postiženým ničivými povodněmi, které jen v České republice připravily o život sedmnáct lidí a způsobily škody za více než sedmdesát miliard korun. Od té doby tento fond pomáhá členským státům i státům jednajícím o přístupu do Evropské unie postiženým velkou přírodní pohromou. Doposud tomu bylo v 56 případech ve 23 zemích, kdy se mezi státy rozdělilo více než 3,5 miliard eur. České republice pomohl fond čtyřikrát, v srpnu 2002, v květnu a srpnu 2010 a naposledy při loňských červnových povodních. Celkově jsme na odstranění následků záplav získali z Unie 160,9 milionů eur.

Přestože členské státy fond solidarity umí využívat, praxe několikrát ukázala, že fond nedokáže reagovat rychle, určitá pravidla jsou nejasná, složitá a některá praktická ustanovení dokonce chybí. Schválené nařízení je proto úspěchem reagujícím na praktické problémy. Nejdůležitější změnou, kterou má revidované nařízení přinést, je možnost vyplácení zálohy, a to až do výše 10 % škody, maximálně však do výše 30 milionů eur. Tato změna je reakcí na skutečnost, že peníze z fondu přicházejí k potřebným i s půlročním zpožděním. Další pozitivní zprávou je i to, že státy nebudou muset spěchat s využitím poskytnutých peněz a budou moci lépe promyslet a připravit projekty, na které peníze použijí. Dnes platí, že pokud státy peníze nevyčerpají do jednoho roku od jejich obdržení, musí je vrátit. Do budoucna by jim měl přibýt ještě půl rok k dobru. S realizací projektů souvisí i nová možnost financovat z poskytnutého příspěvku nejen opravu poničené infrastruktury, ale i vylepšení či její přemístění na místo, kde bude lépe odolávat přírodním živlům. Právě tuto možnost jsme prosazovali.

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu                                     

Ing. OLDŘICH VLASÁK (1955) – V lednu 2012 byl zvolen do funkce místopředsedy Evropského parlamentu.  Poslancem EP je od  roku 2004, opětovně byl do EP zvolen v roce 2009. Je členem politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté (EKR), kde působí jako koordinátor pro evropské fondy. Pokračuje v práci ve výborech pro regionální rozvoj a pro dopravu a cestovní ruch. Současně působí v delegacích pro Smíšené parlamentní shromáždění s Afrikou, Karibikem a Pacifikem, v delegaci pro vztahy s Mercosurem a Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika. V europoslaneckém klubu ODS zastává funkci pokladníka. Od roku 2004 působí také jako výkonný prezident Rady obcí a regionů (CEMR). Do poloviny roku 2011 byl předsedou Svazu měst a obcí ČR, nyní je jeho místopředsedou pro evropské záležitosti. Od roku 1994 doposud je zastupitelem města Hradec Králové, před svým zvolením do Evropského parlamentu byl v letech 1998 - 2004 jeho primátorem. Dále zastává funkci předsedy Správní rady Univerzity Hradec Králové a je členem Dozorčí rady Liberálně-konzervativní akademie CEVRO.                             
Více informací a fotografií v tiskové kvalitě najdete na: 
 www.vlasak.eu

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty