Kodaň: Boj s klimatickými změnami nelze vyhrát

UCCD.jpg Celých dvanáct dní měly členské státy OSN čas na to, aby se shodly, jak si poradit se skleníkovými plyny a jakým způsobem dospět ke snížení emisí. Dohoda zástupců všech 192 zemí měla nahradit tzv. Kjótský protokol, jehož platnost vyprší rokem 2012. Mezi zástupci české republiky byla v sekci věnované městům a obcím přítomna za SMO Pavla Finfrlová, členka komise životního prostředí.

Stěžejní informací, kterou zde Pavla Finfrlová prezentovala je fakt, že snižování emisí je důležité, proto města a obce v ČR v rámci svých možností zateplují budovy, instalují úsporná veřejná osvětlení atd., ale vliv snížení emisí skleníkových plynů na klimatické změny se projeví až po velmi dlouhé době a bude s největší pravděpodobností minimální.  Proto jsou pro obce mnohem důležitější adaptační strategie a opatření, neboť musíme umět reagovat na výkyvy počasí a klimatu okamžitě. Zatímco vichřice, povodně, sesuvy půdy a sněhové kalamity v ČR zažíváme a jsme více méně připraveni na jejich důsledky reagovat, nemáme žádnou strategii pro nedostatek vody.

Ve svém příspěvku neopomněla zdůraznit, že potřebujeme sjednocené metody hodnocení účinnosti opatření ke snižování emisí, aby bylo možno výsledky snažení jednotlivých obcí i států objektivně porovnávat. „Boj s klimatickými změnami nelze vyhrát. K přirozeným změnám docházelo během tisíců let stále a zůstává otázkou, jak se výkyvy klimatu projeví na hospodaření s vodou v našich podmínkách. Proto je mimořádně důležité, abychom zajistili adaptační opatření pro nedostatek vody a vyřešili střet mezi zásobováním obyvatel pitnou vodou a ochranou přírody.“, dodala Pavla Finfrlová, která je zároveň náměstkyní primátora Statutárního města Hradce Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty