KMS Svobodné Dvory

Seznam členů komise

Seznam členů komise
předseda komise : Ing.Jan Klubíčko
člen :místopředseda Ing.Jiří Pavlíček
člen :pokladní Ludmila Jedličková
člen :veřejný rozhlas Rudolf Mačura
člen : Ing.Arch.Martin Hájek
člen : Ing. Michal Skaunic
člen : Ing.Vladimír Podolský
člen : Rudolf Polanský
člen : Bc.Václav Smetiprach
člen :  Ing. Petr Militký
člen :  Záviš Jirásek

AKTUALITY:

Rozvoj Svobodných dvorů:

pdf.pngS20C-418041311430.pdf
pdf.pngS20C-418041312410.pdf

Schůzovní  místnost:

sborovna ZŠ, restaurace U Svatého Jana 

Plán schůzí komise v roce 2017 (od 18:30)

18. ledna

22. února

15. března

19. dubna

23. května

21. června

20. září

18. října

22. listopadu

7.  prosince - U Svatého Jana

 

Zápisy z jednání komise:

Odpovědi na zápis KMS ze strany MMHK

Odpověď na zápis ze schůze KMS ze dne 17. 1. 2018

Bod 6/11/17) KMS upozorňuje na rozbitý povrch vozovky v ulici K Dolíkům. Povrch byl upraven v květnu letošního roku (viz. bod 3/5/17 odpověď ze dne 18.8.2017), KMS doporučuje provádět opravy takovým způsobem, aby byly opravy účelné a nedocházelo k zbytečnému  mrháni finančních prostředků.

Odpověď technického koordinátora – odbor správa majetku města:

nezpevněná komunikace opravena 3.1.2018, ze strany správce jde o nejefektivnější způsob oprav

---------------------------------------------------------------------

Bod 7/11/17) KMS se dotazuje, zda je v plánu roku 2018 pokračování opravy povrchu vozovky na ulici Dvorské a na ulici Spojovací.

Odpověď technického koordinátora – odbor správa majetku města:

v plánu na rok 2018 je oprava vozovky v ul. Dvorské od ul. Za Škodovkou po ul. Zahrádkářskou

--------------------------------------------------------------------

Bod 6/10/17) KMS upozorňuje na nedokončenou opravu chodníku na mostu přes Labský náhon na ulici Dvorské.

Odpověď technického koordinátora – odbor správa majetku města:

Dle sdělení TSHK - nejednalo se o nedokončenou opravu chodníku, ale zásah správce sítě, živice opravena ve 46. týdnu r. 2017.

-----------------------------------------------------------------------

Odpověď na zápis ze schůze KMS ze dne 28. 2. 2018

 Bod 4/2/18) KMS požaduje obnovit vodorovné značení přechodu na kruhové křižovatce na ulici Dvorské (namalovat zebry).

Požadavek byl předán organizačním odd. k projednání do „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, která zasedala dne 5. 4. 2018.

Závěr ze dne 16. 4. 2018 – viz zápis č. 4/2018: DIPČR (Dopravní inspektorát Policie ČR) prověří s krajem.

-------------------------------------------------------------------------

Bod 2/2/18) KMS upozorňuje na propadlé kanály a kanalizační přípojky na ulici K Cihelně. ( zejména u č.p. 747 a č.p. 449 ). Žádáme o předání požadavku na TS města Hradce Králové

Bod 3/2/18) KMS urguje požadavek na prořezání lip na ulici Dvorské.  Žádáme o předání požadavku na TS města Hradce Králové

Zápis KMS s výše uvedenými požadavky byl 9. 5. 2018 organizačním odd. předán k vyřízení technickému koordinátorovi na odbor majetku – s termínem pro vyjádření do 31. 5. 2018.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty