Střed města - historické centrum

Seznam členů komise
předseda komise : Lenka Dedeciusová

737 506 713

místopředseda Ing.Arch. Chmelík Jaromír  
člen : Herdová Stanislava  
člen : Ludvíková Jaroslava  
člen : Pohner Karel  
člen : Dr. Čiperová Marie  
člen : Springerová Pavlína  
člen : Boháč Ondřej  
člen : Kasková Gabriela  
člen :    
člen :    

Schůzovní  místnost:

Radnice, Velké náměstí 1, Hradec Králové

Plán schůzí:

každé první pondělí v měsíci od 17.hod.  MIMO ČERVENCE A SRPNA

Zápisy z jednání komise:

Prioritní požadavky:

a) Řešení rekonstrukce Velkého náměstí

-       KMS hist. střed je připravena k jakékoliv součinnosti řešení problémů s přípravnými pracemi a problémy prodlení

-       Žádáme MMHK, aby se zodpovědný náměstek dostavil na jednání KMS (nejlépe na listopadovou schůzi) a poreferoval členům KMS o stavu celé akce, včetně termínů atp.

b) Řešení dopravy v klidu v oblasti KMS hist. Střed

-       KMS doporučuje začlenění objektu Žižkových kasáren v rámci řešení dopravy v klidu nejlépe převodem kasáren do majetku města, popř. dočasně alespoň pronájem plochy

-       KMS doporučuje řešení bezbariérového přístupu z Žižkových kasáren na Velké náměstí

c) Řešení dopravních uzlů ČSA u Grandu a ČSA + ul. Mýtská

- dle sdělení magistrátu bude probíhat rekonstrukce chodníků-přechodů v tomto uzlu na bezbariérové

– rekonstrukce již proběhla, požadavek na řešení dopravního uzlu je stále v řešení

d) Dětské hřiště v oblasti KMS

-       KMS doporučuje sledovat umístění sportovního a dětského hřiště na Západních terasách za MŠ a ZŠ Jana Pavla II. v rámci jejich opravy - požadujeme zařadit do PRIORIT roku 2015 – dle sdělení MMHK nebude probíhat další revitalizace teras.

e) Kamerový systém (původní bod 13/9/2)

- KMS dlouhodobě požadovala rozšíření kamerového systému do bočních uliček Velkého náměstí

- KMS obdržela obecnou informaci od náměstka Vedlicha ve znění, že systém pokrytí kamerami je průběžně projednáván městskou policií a jsou řešeny jednotlivé kamerové body individuálně.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty