KMS Malšova Lhota

předseda komise : Ing. Richard Nádvorník

Akátová 160, tel.603 928 995

r.nadvornik@seznam_cz

člen : PhDr. Martin Scháněl martin@home-net_cz
člen : Ing. Vladimír Kykal

vladimir.kykal@topix_cz

člen : Jaroslav Špaček jaroslav.spacek3@gmail_com 
člen : MUDr. Jan Michálek michalekhk@seznam_cz
člen : Ing. Pavel Rambousek pavel.rambousek@volny_cz
člen : Bc. Václav Klíma

vkvk@centrum_cz

člen : Ivo Mazánik

medicalcz@volny_cz

člen : Mgr. Kateřina Hájková pupisek@seznam_cz
člen : Ing. Adam Záruba adam.zaruba@krnovice_cz
člen : Bc. Rudolf Dus dus.rudolf@seznam_cz

Schůzovní  místnost:

Restaurace U Novotných

Plán schůzí na rok 2018:

pravidelné schůze se konají každé první úterý v měsíci. Pozor změna - od května se konají pravidelné schůze druhou středu v měsíci!!

9. 1. 2018,  6. 2. 2018,  6. 3. 2018,  3. 4. 2018,  2. 5. 2018,  13. 6. 2018,  8. 8. 2018, 

12. 9. 2018,  10. 10. 2018,  14. 11. 2018,  12. 12. 2018

Aktuální sdělení

Zápisy z jednání komise:

Prioritní požadavky

Fotogalerie

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty