KMS Březhrad

letecka.jpg [24. únor 2014]  Roku 1227 začínají první písemné zmínky o Březhradu . Tato vesnice byla koupená pro klášter Opatovický. Leží v lučinaté krajině u jižní hranice královéhradeckého okresu při náhoně, který se pod ní vlévá do Labe a při trati dráhy, která vede z Pardubic do Hradce Králové v nadmořské výšce 225m. Roku 1228 se Březhrad jmenoval prý Lhota Březhrad. Podle jednoho z pramenů se jméno Březhrad jež mělo se psáti Břehhrad, značilo ves založenou na místě kde byl břeh Labe ohražen proti vodním zátopám. V 15 stol. vyskytuje se již nynější název, v 16 stol. a ještě roku 1722 vedle názvu Březhrad užívá se též názvu Přehradí, což značí ves položenou před hrází. Další pramen tvrdí, že původní tvar zněl nejspíše Břežhrad od celého jména Břízův hrad...Roku 1228 dovolil král Václav I. opatovi kláštera opatovického a spolubratřím, aby mohli založit na pozemcích ves Lhotu řečeno Březhrad a na louce blízko ní mlýn, který prý stával nepochybně na potoku stěžerském. Březhradem vedla asi již od doby předhistorické stezka, která spojovala nýnější Hradec Králové s nýnějšími Pardubicemi. Když roku 1421 klášter opatovický byl vypálen a mniši benediktíni jej opustili, byly jeho statky rozchváceny.Březhradu se zmocnili Hradečtí. Až do roku 1530 vystřídala ves řadu majitelů. Tehdy ji zakoupilo město Hradec Králové, ale také jen nakrátko, neboť po roce 1547 , kdy byla konfiskována, dostala se do vlastnictví Jana z Pernštejna. Od něj ji zase Hradec Králové roku 1548 koupilo zpět. Ve vlastnictví města zůstala až do roku 1848 . Roku 1801 mlýn v Březhradě, který vznikl po založení Březhradského rybníku v době neznámé, náležel Janu Morávkovi, který jej prodal Josefu Duškovi.Ten byl jeho majitelem již roku 1805 . Roku 1816 bylo v Březhradě 24 domů, 131 obyvatel, hospoda a hájovna. Roku 1836 mlela se v mlýně cikorka. Roku 1849 přestal být Březhrad poddanou obcí panství hradeckého a stal se samostatnou obcí politickou. Roku 1860 byl mlýn znovu postaven, z něhož vichřice téhož roku odnesla střechu. Roku 1870 byla mlynářem Fr. Grégrem zřízena soukromá škola, která později byla zakázána. Potom chodili děti do školy v Opatovicích. Roku 1878 byla otevřena jednotřídní škola v nové budově, postavené roku 1877. Roku 1897 byla konána v Březhradě slavnost, při níž Dr. Juliu Grégrovi byla zasazena dle modelu sochaře Fr. Stránského zhotovená pamětní deska na mlýně, kde se narodil. Na desce kolem poprsí Dr. J. Grégra je jeho heslo: "Raději žalář a okovy, než volnost otroka" a pod tím nápis:"Zde narodil se 19.prosince 1831 Dr. Julius Grégr, slavný publicista a bojovník za práva lidu českého." Roku 1900 měl Březhrad 52 domů a 640 obyvatel. Za 1.světové války padlo v Březhrade 13 vojínů. Roku 1924 byl do obce zaveden elektrický proud. V okupaci bylo nasazeno 5 mladých lidí na práci v Německu a 3 v Protektorátě. Uvězněno bylo 7 občanů, všichni přežili. Při pochodech smrti nosili březhraděčtí občané věznům potraviny a oděv. Asi 70 zajatců se podařilo poblíž vesnice uprchnout a byli ukryti v místních rodinách. Zdravé muže převezli v noci odvážní občané přez Labe do vysokých lesů k partyzánům, jiné později do okolí Hlinska a k Havlíčkovu Brodu. V roce 1976 rozhodnutím Okresního národního výboru v Hradci Králové byla tato obec připojena k městu Hradec Králové.

Seznam členů komise
předseda komise :  ja1.jpg  Ing. Dušan Ferčák   605 703 552 kms.brezhrad@mmhk_cz
dusan.fercak@seznam_cz 
místopředseda :  Pavel Oščiatka  725 092 888  Obvodní ul. 158
hospodář :  Ing. Milan Junek  776 888 677  Jasmínová 122
člen :  Iren Gottland  777 934 736  Březhradská 149
člen :  Martin Paldus  604 181 640  Březhradská 170
člen :  Aleš Pavlíček  725 739 659  U Lesíka 159
člen :  Denisa Erbanová  736 769 750  U Náhonu 15
člen :  Jiří Bůta  602 485 857  Obvodní 42
člen :  Dana Pavlíčková  608 372 067  U Lesíka 159
člen :  Pavel Marek  702 910 967  Borovinka E27
člen :  Bc. Pavel Bulíček  603 404 924  Poštovní 32

Okrskář Městské policie přidělený KMS

Schůzovní  místnost :

Schůze KMS se konájí po telefonické dohodě s předsedou KMS. Obvykle jsou schůzky plánovány na  první pondělí v měsíci v 18-19.00 hod. v místnosti KMS. Občané mohou telefonicky či písemně kontaktovat jakéhokoli člena KMS případně po telefonické dohovoru s předsedou KMS (Ing. Dušan Ferčák) se i zůčastnit zasedání komise. Jednání KMS jsou obvykle veřejné. Na níže uvedeném obrázku je zobrazena budova kde se schází KMS. V budově je umístěna také pošta. Obvykle se v této budově také konají volby za daný volební okrsek. Na každé ze schůzí KMS vyhodnocuje pořádané akce případně zajišťuje nové akce v místní oblasti. Počet akcí je patrný také z níže uvedené fotogalerii. Za KMS se veřejně vyjadřuje předseda KMS.

Poštovní 45, Březhrad 22

        IMG_1757.jpg    Budova                      MAPA   

Plán schůzí na rok :                                                 

datum Místo Čas Téma zápis z jednání
 5.2.2018
 KMS
18:00  upřesnění činností na rok 2018, priority, informace ze setkání předsedů KMS svedením města , masopust 05_02_2018.pdf 05_02_2018.pdf (241,94 KB)
 5.3.2018
 KMS
18:00

 údržby v zimním období,jubilea oslavy

 05_03_2018.pdf 05_03_2018.pdf (237,54 KB)
 2.4.2018
 KMS
18:00 

 prioritní akce 2018, stav prioritních akcí,realizace zázemí SDH Březhrad

 09_04_2018.pdf 09_04_2018.pdf (229,39 KB)
 7.5.2018
 KMS
18:00

 stav UZ HK,společenské akce,jubilea

 07_05_2018.pdf 07_05_2018.pdf (389,25 KB)
 4.6.2018
 KMS
18:00 

 stav akcí na červen,dětský den

 04_06_2018.pdf 04_06_2018.pdf (222,64 KB)
 3.9.2018
 KMS
18:00 

 SDH rozloučení se sezonou, akce pořádané o prázdninách,investiční akce,proběhlé akce srpen

 
 1.10.2018
 KMS
18:00 

 rozpočet a finance stav financí KMS a plnění plánu

 
 5.11.2018
 KMS
18:00 

 akce ke konci roku

 

 3.12.2018

 Stará hospoda
18:00  zhodnocení priroritních akcí a jejich stav,plán činnosti na rok 2018  

Aktuální sdělení

Historie

Kronika

Zápisy z jednání komise a finanční plány na rok:

Prioritní požadavky

Fotogalerie z akcí KMS

Fotogalerie - mimo prioritní akce jsou uvedeny níže odkazy na fotogalerie z akcí , kde pořadatelem je KMS.
Křest vodníka 17.9.2017 v Březhradě
Nohejbalový turnaj o mistra BHD 2.9.2017
Základní kámen zbrojnice SDH 4.8.2017
Pochod Fr. Vosáhla 29.7.2017
Pochod HK-Sněžka 14.7.-15.7.2017
Nohejbalový turnaj 10.6.2017
Stavění máje 6.5.2017
Masopustní veselice 25.2.2017 v Březhradě

Drakiáda BHD 16.10.2016

Nohejbalový turnaj o mistraBHD 3.9.2016

Rozloučení s prázdninami 20.8.2016

Nohejbalový turnaj BHD 11.6.2016

Masopustní veselice 6.2.2016 v Březhradě

Nahoru

Přidat téma diskuse


 

CAPTCHA Image   Reload Image

 

Na fóru je zapnuto schvalování příspěvků, Váš příspěvěk nebude vidět ostatními uživateli, dokud ho neschválí někdo z moderátorů.

Jako anonymní uživatel ho neuvidíte ani vy sám, nebuďte proto překvapen(a), že se Váš příspěvek neobjeví pod ostatními hned po jeho odeslání.

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty