Ke kácení stromů musí být vždy pádný důvod

Dutina nezdravého stromu Kácení v hradeckých ulicích víří vášně veřejnosti každé jaro. S březnem totiž končí období vegetačního klidu. Mimo toto období lze odstranit strom pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Město se striktně drží těchto zásad zakotvených v legislativě. To je důvodem, proč mnoho žádostí občanů o kácení dřevin zůstává nevyřízených, i přes to však někteří aktivisté bijí na poplach. Faktem zůstává, že Hradec Králové patří mezi města, která tradičně věnují mimořádnou pozornost veřejné zeleni.

Město se stará o zhruba 65 000 stromů a více než 500 ha trávníků, parků a dalších zelených ploch. Obnova stromů a stromořadí je dlouhodobým a nikdy nekončícím procesem nutným pro zachování kvalitní veřejné zeleně pro příští generace. „Neustále sbíráme, aktualizujeme a vyhodnocujeme údaje o stavu, stáří a kondici veřejné zeleně. Zvláště po zlínské tragédii, kdy vyhasly dva životy kvůli pádu stromu, využíváme ve větší míře moderní detekční metody, jako jsou kamerové průzkumy,přírůstové odběry vzorků a nově i akustická tomografie či letecké snímkování v infračerveném spektru. Tyto moderní metody doplňují terénní průzkumy odborných pracovníků. Veškerá činnost směřuje k zachování trvale udržitelného rozvoje zeleně v prostředí městské aglomerace,“ říká náměstkyně primátora Pavla Finfrlová. „Posuzujeme nejen zdravotní stav jednotlivých stromů, ale snažíme se reagovat i na podněty občanů, kteří nás upozorňují na možná rizika nebo škody související s růstem stromů. Žádostí o kácení stromů ze strany občanů je mnohonásobně více, než žádostí o výsadbu stromů nových,“ vysvětluje vedoucí správy městské zeleně Technických služeb Daniel Jeřábek. Škody však mohou způsobovat i stromy, které akutně neohrožují své podprůměrný. Odstranění často požadují občané z důvodu poškozování jejich majetku. Taková situace nastala například v Uhelné ulici na Slezském Předměstí. Vzrůstné lípy, nevhodně vysazené do blízkosti domů, poškozují přilehlé rodinné domy. Již před 15 lety tyto stromy způsobily škody na kanalizaci. Od roku 2003, kdy škody narostly, usilují občané o skácení. Město nechtělo jít cestou obměny, neboť by se po letech problém opakoval. Bylo přistoupeno k velkorysejšímu řešení, kterým je rekonstrukce ulice. Za 18 lip a osm kulovitých javorů bude vysazeno celkem 42 stromů nových. Bezprostředně po skácení bude vysazeno deset stromů, zbytek na podzim 2010. Veškeré náhradní výsadby budou umístěny do ulice Uhelné nebo blízkého okolí. „Vždy je třeba odpovědně hodnotit všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, sociální, ekonomický i ekologický,“ uzavřela Pavla Finfrlová.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty