Kam na kolech? K Mazurovým chalupám!

Mazurovy chalupy se připravují na nápor turistů Objekt připomíná pohádkovou roubenku a společnost Městské lesy Hradec Králové (MLHK) zde vytvoří zázemí lesní školy a informační centrum, území představující symbiosu lidí s přírodou. Roubenka poskytne nejen zázemí pro lesní školu, ale po zdokonalení bude odpovídat i po stránce hygieny pro další účely.

Tento turisticky významný bod se stal vyhledávanou zastávkou na křižovatce turistických cest a výletníci zde najdou i občerstvení s přírodními herními prvky. MLHK zde už zprovoznily pro veřejnost ohniště s posezením a informační tabule.
Hoděšovická kronika založená v roce 1896 uvádí: „Uprostřed lesa velkostatku markraběte Pallaviciniho, 20 minut na sever od vesnice nacházely se pozemky obecní i selské, k nimž vedla těžko sjízdná cesta zvláště zjara a na podzim. Pozemky tyto byly špatně obdělávány a malou úrodu ničila zvěř panských lesů. Tam také nacházela se chalupa ve výměře 11 ha 40 arů, patřící Josefu Mazurovi. Z Mazurovy chalupy zřídil velkostatek Pallaviciniho po vykoupení v r. 1894 hájovnu „Bažantnici“ a svoji hájovnu, která stála v blízkosti severozápadním směrem, rozbořil. Koupené pozemky velkostatek zčásti zalesnil, některé upravil na louky.“ V září roku 1931 byl státním pozemkovým úřadem velkostatek markraběte na katastru obce Hoděšovic zabrán a rozdělen. Tuto Část koupilo město Hradec Králové včetně Mazurových chalup. Jako místo odpočinku a rekreace sloužila tato lokalita od roku 1938. V únoru roku 1958 shořela stodola u Mazurových chalup. Začátkem 90. let území přešlo do majetku MLHK.
Ačkoliv se tato nádherná lokalita nachází na území Pardubického kraje v katastru Hoděšovic spadajícího do obvodu obce Býšť, je majetkem města Hradec Králové. Přírodní rezervace Mazurovy chalupy byla vyhlášena v dubnu roku 2002. Je to unikátní komplex vlhkých slatinných a mezofilních luk, který se nachází u samoty U Mazury, 1,5 km od vsi Hoděšovice. Z botanického hlediska patří přírodní rezervace Mazurovy chalupy k nejvýznamnějším lokalitám tohoto typu v celém Dolním Poorličí a Východním Polabí.
Společnost MLHK se také v čím dál větší míře věnuje práci s veřejností formou procházek převážně skupin škol s vyškolenými lesními pedagogy.

Otvírací doba rychlého občerstvení u Mazurovy chalupy je od začátku dubna do konce října:
Pondělí - čtvrtek 14-19 hod.
Pátek 14-21 hod.
Sobota 10-21 hod.
Neděle 10-19 hod.
Změny otevírací doby vyhrazeny s ohledem na počasí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty