Kácení v ulici V Lipkách

Pokácený strom v Lipkách Osm lip bylo skáceno z důvodu špatného zdravotního stavu. Stromy byly napadeny houbovými chorobami, poškozeny dutinami a některé výrazně vychýleny od kolmé osy a hrozil tedy pád stromu nebo odlomení silných kosterních větví. Svým dalším setrváním na stanovišti by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku. Stromy byly odborným posudkem navrženy k odstranění v prvním pořadí naléhavosti. Celková rekonstrukce ulice V Lipkách bude pokračovat úpravou živičného povrchu středového chodníku, výměnou mobiliáře a obměnou rozsáhlejších částí stromořadí v průběhu příštích dvou až tří let.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty