Jednosměrky by pomohly (PharmDr. Jiří Sova, 2.5.2016)

Vždy, když projíždím ulicemi Labské Kotliny nebo Slezského Předměstí, kde se pohybuji vozem nejčastěji, pozastavuji se nad způsobem parkování, které často omezuje dobrou průjezdnost ulic. Nejen tedy pro spoluobčany zde bydlící, ale i pro vozidla služeb a záchranných složek. Myslím, že možným řešením by bylo převedení řady ulic do vhodného jednosměrného provozu. Soudím, že by toto opatření přispělo ke zvýšení bezpečnosti, pořádku ale i parkovacích kapacit, byť by vyžadovalo pochopení a kázeň řidičů. A jistě i v jiných částech města by se dalo hledat toto řešení.

Za kritické ulice namátkou považuji Jungmannovu, Bezručovu, části Veverkovy, Habrmanovy či Medkovy ulice. Dovedu si představit jednosměrnou Jungmannovu a Baarovu ve směru od křižovatky s Veverkovou ke křižovatce s ulicí v Lipkách. A další příčné ulice pak rovněž střídavě zjednosměrnit. V hlavních obousměrných tepnách pak neumožnit parkování, pokud zbývající šíře vozovky neumožní bezproblémové minutí se dvou autobusů.

Jednání mohou být nejednoduchá, ale při dobré vůli a zájmu všech dotčených a oprávněných, tedy obou policií, příslušně odborných útvarů magistrátu by se řešení mohlo najít. Střídavým vyznačeným podélným stáním by třeba nebylo ani potřeba tolik rychlost omezujících značek, protože by ani rychleji projíždět tyto úseky nešlo. Samozřejmě by kázeň řidičů žádala jejich pochopení a respektování úprav, či delší docházkové doby k odstavenému vozu ve vedlejších ulicích a v nich zase pochopení místních pro větší počet odstavených aut.

V okamžiku, kdy by došlo k poškození zaparkovaných vozidel nebo ke zdržení zásahu hasičů nebo zdravotníků by jistě byla kritizována městská policie, která dnes drobné, ale přesto často nebezpečné prohřešky parkujících přehlíží s pochopením, že není kde parkovat. Ale opravdu není kde? Pár značek a čar je jistě aktuálně levnější než čekat na výstavbu parkovacího domu.

PharmDr. Jiří Sova (HDK)

25. 4. 2016

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty