Jak svých 100 dní hodnotí náměstci primátora? A co na to opozice?

Hradecký deník | 6.4.2011 | rubrika: Hradecko | strana: 3

Jindřich Vedlich (TOP 09) – náměstek pro rozvoj a investice

Práce je skutečně mnoho, snažím se proniknout do chodu úřadu a myslím, že už jsou vidět určité výsledky. Začali jsme restrukturalizaci úřadu, provedli jsme změny ohledně oblasti rozvoje města a dotací včetně IPRM. Vznikla skupina, která se zaměří na budoucí využití letiště. Snažil jsem se spolupracovat na záchraně projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS pro Hradec Králové. Situaci v Kuklenách by mohla pomoci komunikace mezi Bláhovou a Hradubickou jako spojnice dvou silnic I. tř. To výrazně napomůže dopravní situaci v Kuklenách. Prohlubuje se i spolupráce s komisemi místních samospráv. Rozbíhá se i spolupráce měst Hradec Králové a Pardubice, uvažujeme o vypsání mezinárodní ideové soutěže na jádrové území mezi oběma městy. Pracuje se i na koncepci cyklistické dopravy – byly uvolněny další finanční prostředky na realizaci a stanovena jasná koncepce. Připravujeme nový územní plán města, v současné době probíhají práce na I. etapě. Připravujeme nový systém v zadávání veřejných zakázek pro lepší transparentnost.

Martin Soukup (ODS) – náměstek pro správu majetku a městské organizace

Tak je to u mě potřetí sto dnů. Ani bych neměl po těch letech mít nárok na sto dní hájení. Ale živě si vzpomínám na podzim 2002, jak okolí postupně přitvrzovalo.
A to nejen novináři a opoziční zastupitelé, ale k mému údivu i někteří koaliční partneři. Připomíná mi to vojnu a rozdělení na mazáky a zelenáče. Proto asi po těch osmi letech, ve třetím volebním období,mámcelkem klid. Nebo jsem se v tom naučil chodit.
Už ve volební kampani jsem si řekl, že pokud obstojím, chci po osmi letech práce s kulturou, sportem, cestovním ruchem, sociálkou a školami i školičkami přejít na něco jiného. Klidnějšího. Na správu majetku. Klidnějšího? Přepočítal jsem se! Jsem na tom stejně jako mí noví kolegové. Rozkoukávám se a nestačím se divit. Bude to pěkná dřina. I tadymámale štěstí na férové profesionály kolem sebe. Takže se na další práci těším.

Josef Krofta (VPM)– náměstek pro kulturu, sport a cestovní ruch

Mediálně sledovaný pronájem nebytových prostor, jenž byl loni rozhodnutím rady města přiřknut občanskému sdružení Civitas per populi, byl 23. března 2011 vypovězen. 24.
březnem počínaje je tento prostor k dispozici na úřední desce magistrátu a jakýkoliv jiný subjekt má možnost se do výběrového řízení přihlásit a stát se v budoucnu jeho nájemcem za cenu, jež bude vycházet z platné vyhlášky města. Mrzelo by mě, kdyby to znamenalo úplný zánik této aktivity.
Které jiné město, než Hradec Králové a především jeho občané, má právo na „Salon architektů“, kterému ve zmíněných nebytových prostorách sdružení nechalo vzniknout, bez jakéhokoliv osobního finančního profitu. Rozdílení Výročních cen města Hradce Králové proběhlo důstojně a navíc tam byla i legrace. Kulturní komise Rady města, s výjimkou jednoho hlasu, souhlasí s přemístěním pomníku Františka Ulricha na vhodnější místo. I když jsem očekával, že 100 dní vládnutí koalice na radnici v Hradci Králové se bude rovnat „100 dnům, které otřásly světem“, nejsem zklamaný.

Leoš Kučera (DvH) – náměstek pro školství, sociální věci, zdravotnictví a životní prostředí

Spousta věcí je zatím jen jakoby načtrtnutá. Bylo by ale moc dobře, kdyby zafungovaly všechny ty naše pokusy dát věcem normální směr. Aby se ukázalo, že mělo a má smysl řešit a napravovat těch několik nešťastných smluv a závazků města, které jsme zdědili, že městské zakázky už snad nebudou muset mít svá „nezbytná“ procenta navíc, že jsou Radnice městské a ne politické noviny, že internetová televize může být pro občany zajímavá a živá, že i nepříjemné problémy se státními úřady je třeba občas přiznat a ne tutlat do poslední chvíle, že je potřeba některé věci řešit včas a nečekat na to, jak to třeba dopadne, že nám město stárne a je potřeba se začít plánovitě starat o jeho budovy a zeleň byť to je hodně citlivé téma, že to všechno bilancovat vlastně zatím ještě moc nejde.
Netroufám si.

Hana Orgoníková (ČSSD) – zastupitelka

Zamýšlím-li se nad uplynulými 100 dny existence nového vedení města Hradce Králové, pak mámpocit, že nedošlo k žádné změně, kterou také slibovala Alternativa alias Hradecký demokratický klub. Na radnici jsou uskupení, která město ovládají po mnoho let. Nové je, že „starým a osvědčeným“ tj. VPM, HDK a ODS kryjí záda nováčci, a to se dvěma mandáty DvH a se čtyřmi TOP 09. Zdání demokratičnostimá vzbudit snaha vést diskusi před jednáním zastupitelstva i se zástupci opozice a možnost prezentace v tiskovině Radnice. Ovšem pokud v Radnici zmíníte sebemenší kritiku, ozve se paní šéfredaktorka, odvolá se na pana primátora a nakonec se ozve i pan primátor. Stalo se to konkrétně naší zastupitelce a opravdu jsme z toho neměli radost a ani dobrý pocit. Zkrátka: jde o uskupení subjektů, kde téměř každý člen myslí na vlastní zájmy a ne na zájmy města. Je mi to líto.

Lenka Fialová (KSČM) – zastupitelka

Podle mě je v současné době ještě příliš brzy na to, abychom mohli práci současného vedení zhodnotit. Musím uznat, že se vedení snaží o mnohem vstřícnější komunikaci směrem k veřejnosti, ale poměrně i směrem k opozici. Mám na mysli například dny pro veřejnost, které zřídil primátor Zdeněk Fink. Také se otevírají klíčová témata, jako je problém s parkovacím systémem a společností ISP dříve Atolem, záležitosti s prodejem bytů, se stavbou logistického centra v Březhradě, pro město nevýhodným pronájmem nebytových prostor a možná dojde i k znovuprojednávání lokality Plachta. Na druhou stranu mi vadí postoj vedení města, že nás zastupitele zvolené za levici hází všechny do jednoho ranku jen proto, že máme jiný názor na věc. Určitě nechceme našemu městu škodit, jde nám samozřejmě o jeho prospěch.

Adam Záruba (ZpH) – zastupitel

Město funguje relativně normálně, což je podle mě dáno asi hlavně kontinuálním fungováním magistrátu a městských organizací a město by takto fungovalo i s případným jiným vedením města. Obecně se zlepšilo vystupování osob ve vedení města vůči veřejnosti, přestal být zneužíván zpravodaj Radnice. Alespoň v klíčových věcech je určitá snaha vedení města diskutovat i s opozicí (např. Aupark, ATOL, investiční priority města). Skutečně hrůzostrašnou zkušeností pro mne bylo totální zválcování opozice při personálním obsazení výborů zastupitelstva – a to navzdory slibům primátora. Vadí mi nedostatečná aktivita při řešení některých problémů z minulosti. Nedošlo také k potřebným personálním změnám v některých vedoucích funkcích na magistrátu a někteří dlouhodobě kritizovaní lidé stále zůstávají na svých pozicích.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty