Inventura místních komunikací přinese řád i úspory

Náhled aplikace Souhrnný přehled městských chodníků, silnic nebo například dopravního značení vnese do péče o místní komunikace potřebný systém, a navíc městu ušetří čas i peníze. Podrobná databáze provázaná s mapovými podklady a GPS navigací vznikala téměř rok a obsahuje rozměry komunikací, jejich technické parametry a záruční doby nebo přesné souřadnice jednotlivých dopravních značek. Přehled pomůže nejen úředníkům, technickým službám či policii, ale i veřejnosti, protože mimo jiné zjednoduší žádosti o zábor veřejného prostranství. Kompletní projekt bude zdarma k dispozici na internetových stránkách města.

Vlastnit tuto aktuální hloubkovou inventuru neboli evidenci místních komunikací je zákonnou povinností. Přípravou a kontrolou jejího průběhu byl pověřen odbor správy majetku města. Práce na pasportu pozemních komunikací pro celé správní území statutárního města Hradec Králové budou ukončeny 28. září 2010. Aplikace je rozdělena na grafické a databázové prostředí, které obsahuje identifikační, kvantitativní, kvalitativní a provozní údaje jak pro celou komunikaci, tak pro jednotlivé úseky (např. přilehlé chodníky, mosty, cyklostezky, podchody atd.). Pomocí těchto informací umožňuje v prostředí geografického informačního systému komplexní účelové řešení problematiky silniční správy.

Součástí aplikace je také základní evidence příslušenství komunikací, tj. technické objekty, vpustě, semafory, dopravní značky. „Aplikace, ve které je zobrazena grafická část pasportu pozemních komunikací, má utilitu (nástroj), který Vám zobrazí souřadnice v systému S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální), dle pozice kurzoru. Jelikož pasport je v 3. třídě přesnosti zpracování a koresponduje s polohopisnými daty digitálně technické mapy města, lze takto určit, odkud kam je přesně místní komunikace, kde je přesně umístěno dopravní značení atd. Mezi další utility v grafickém okně pasportu je například Hotlink jak do databázové části aplikace, tak přímo na ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální), dále možnost měření v aplikaci, možnost vyhledávání, možnost tisku nebo exportu do jpg, png, gif atd.,“ vysvětluje správce geografického informačního systému odboru správy majetku města Petr Schiller.

Pasport slouží obcím pro dobrý a kvalitní výkon vlastnických práv i státní správy, a proto je třeba jasně a přesně definovat místní komunikace. Hradec Králové má tuto aplikaci už téměř hotovu. Bude proto v budoucnu poskytnuta on-line pomocí webového prohlížeče na stránkách města veřejnosti a všem, kterým budou tyto informace k užitku. Díky pasportu budou odstraněny nejasnosti ve vymezení místních komunikací. Jeho obsah bude podkladem k územnímu a dopravnímu plánování, ale také k plánování rekonstrukcí, sledování záručních lhůt u jednotlivých úseků. Pasport bude sloužit jako nástroj při povolování záborů, objížděk, pronájmů či výkopů. Důležité bude zajistit průběžně jeho aktualizaci. Poslední etapou před konečnou podobou pasportu komunikací je právě implementace a nastavení aktualizačních postupů.

„Technické služby Hradec Králové používají v současné době pasport místních komunikací ve cvičné - neúplné verzi. Budou v něm např. rozlišeny kategorie vozovek dle stupně důležitosti, aktualizace instalace svislého dopravního značení. Dále bude možné pasport místních komunikací využívat v zimním období např. na plánování tras mechanizmů údržby,“ upřesňuje Tomáš Pospíšil, vedoucí správy místních komunikací a zimní údržby Technických služeb Hradce Králové. „Dokončení pasportu pozemních komunikací, jeho předání a implementace je jednou ze stěžejních krátkodobých priorit práce odboru správy majetku města,“ dodává k téměř hotovému projektu vedoucí odboru správy majetku města Ondřej Votroubek.

Náhled aplikace

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty