I letos se potvrdila správnost optimalizačních opatření

Ing. Martin Soukup, náměstek primátora V Hradci Králové do prvních tříd základních škol zřizovaných městem 1. září nastoupilo 767 prvňáčků, kteří jsou ve školách rozděleni celkem do 39 tříd. Průměrný počet žáků na jednu první třídu je tedy 19,7 žáků. Na současném příznivém stavu v základním školství má významný podíl před několika lety realizovaná optimalizace sítě základních škol.

Pro srovnání uveďme, že v předchozím školním roce nastoupilo do prvních tříd ZŠ 769 žáků, kteří byli rozděleni do 35 tříd. „V minulém školním roce bylo v prvních třídách v průměru zhruba 22 dětí. Průměrný počet žáků v prvních třídách se neustále snižuje,“ uvedla Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

„Město Hradec Králové ještě před několika lety zřizovalo devatenáct základních škol, které měly dohromady obrovskou kapacitu. Teď zřizujeme sedmnáct základních škol. Zejména pavilónové školy byly postaveny v sedmdesátých letech, kdy ve velkých školách nebyly jen třídy 1.A, 1.B a 1.C, ale v některých případech třídy A až K. Na základě demografického vývoje je zřejmé, že k tak markantnímu nárůstu počtu dětí v prvních třídách v nejbližších letech nedojde. Vzhledem k postupnému počtu ubývajících žáků nastupujících do prvních tříd jsme před lety realizovali optimalizaci školské sítě, která byla nezbytná,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

V rámci uvedené optimalizace město na základě analýz již v roce 2005 a 2007 optimalizovalo ZŠ Zálabí ZŠ Jih.  „Právě tato opatření mají podstatný vliv na současnou situaci ve školách. Nutno tedy konstatovat, že optimalizace sítě škol byla správným krokem,“ podotkl Martin Soukup.

Dodal, že i přes optimalizaci je teď ve školách zhruba 2700 volných míst. „Jsme připraveni i na to, že počet dětí ve školách bude narůstat. Současná síť základních škol plně vyhovuje, proto další optimalizační kroky v systému základního školství neplánujeme,“ zdůraznil Martin Soukup.

Žáci 1.A v ZŠ J. Gočára

Žáci 1.A v ZŠ J. Gočára

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty