Hradečtí bezdomovci v zimním čase

V souvislosti se zimou zvýšila Městská policie HK dohled nad osobami bez přístřeší.

Jejich monitorování patří v průběhu celého roku k běžné každodenní hlídkové činnosti strážníků. Nyní, kdy udeřily mrazy, hrozí reálně bezdomovcům na ulici i umrznutí. Každý z nich má právo volby - uchovat si pobytem na ulici svůj pocit svobody a nezávislosti, nebo raději využít služeb azylového domu. Většina využije té druhé možnosti, někteří však raději nocují v opuštěných domech, či v improvizovaných přístřešcích. Pokud neomezují práva druhých, neporušují zákon.

Městská policie HK reaguje na tuto každoroční situaci preventivními akcemi, zaměřenými na monitorování osob žijících na ulici. Cílem je zjištění aktuálního stavu i míst, která využívají lidé bez domova k přenocování. Současně se prověřuje, zda se v této komunitě nepohybují hledané osoby. Hlídky se také zajímají, zda nejsou lidé bez přístřeší ve špatném zdravotním stavu, který by vyžadoval jejich akutní ošetření. V takovém případě poskytují strážníci první pomoc a přivolají zdravotní záchrannou službu. Prakticky každý rok bdělost strážníků a znalost města, zachrání  některému z nich život. Strážníci při svých kontrolách tyto osoby poučí  o možnosti vyhledat pomoc v azylových domech. Současně vždy o situaci na ulici informují sociální pracovníky MmHK a pracovníky azylových domů, jejichž úkolem je tuto problematiku řešit.

V současné době registruje Městská policie HK asi 20 osob na ulici, místa jejich nocování se často mění. Chtěli bychom Vás touto cestou oslovit: Nebuďte prosím nevšímaví!  Pokud uvidíte někoho ve zjevně špatném zdravotním stavu, volejte linku 155, nebo městskou policii 156.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty