Hradec žil konferencí

Konference ODPADY A OBCE 2010 Necelé čtyři stovky odborníků nejen z Česka, ale i sousedního Německa, hostil od 9. do 10.června Královéhradecký Aldis. Hlavním tématem konference pořádané společností EKO-KOM, a.s. spolu s dalšími společnostmi bylo ohlédnutí za jedenácti lety spolupráce s obcemi a pohled do budoucnosti odpadového hospodářství ČR. Záštitu na sebe vzalo kromě jiných subjektů i město Hradec Králové, za které všechny zúčastněné přivítala náměstkyně primátora Pavla Finfrlová, která je současně i členkou komise životního prostředí Svazu měst a obcí ČR. Setkali se zde zástupci měst a obcí, státní správy, odpadářských firem, zpracovatelů odpadů a odborné veřejnosti. Ti všichni měli možnost získat aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství a vyměnit si své zkušenosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty