Hradec Králové - obec přátelská zdravotně postiženým

Středisko osobní hygieny Město se stará i o to, aby se v naší metropoli žilo lidem se zdravotním postižením co nejlépe. Vloni se například v domě zvláštního určení Harmonie II rekonstruovalo Středisko osobní hygieny. Odstraňují se také různé bariéry. Jezdí zde nízkopodlažní autobusy. V Hradci Králové zdravotně postiženým lidem poskytují své služby nejrůznější organizace… Život s postižením jistě není lehký, ale cílem města a různých organizací je osobám se zdravotním postižením život v Hradci v rámci možností usnadnit.

Harmonie II má rekonstruované Středisko osobní hygieny i novou terasu

V roce 2009 bylo uvedeno do provozu nově zrekonstruované Středisko osobní hygieny v domě zvláštního určení Harmonie II, v němž je mimo jiné i speciální vana, která slouží zdravotně hendikepovaným občanům.

„Město Hradec Králové za projektovou dokumentaci a kompletní rekonstrukci střediska osobní hygieny zaplatilo téměř 800 tisíc korun. Středisko osobní hygieny provozuje tamní poskytovatel sociálních služeb – obecně prospěšná společnost Centrum sociální pomoci a služeb. Jsme rádi, že se podařilo v tomto domě zvláštního určení zkvalitnit prostředí pro těžce zdravotně postižené občany města Hradce Králové,“ uvedl Marek Šimůnek, ředitel úřadu pro grantovou politiku města a současně vedoucí magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Za zmínku stojí i oprava terasy v Harmonii II, která skončila v létě loňského roku. Dokončení terasy v Harmonii II, která je částečně zastřešena, bylo završením několikaletých stavebních úprav znamenajících podstatné zvýšení kvality života obyvatel tohoto domu.

Dodejme, že dům zvláštního určení Harmonie II je určen osobám se zdravotním postižením, nicméně toto nebylo zohledněno při jeho výstavbě, proto bylo před lety nutné realizovat řadu úprav souvisejících s odstraněním bariér. Bylo například instalováno automatické otevírání hlavních dveří i dveří v jednotlivých patrech, což usnadňuje přístup vozíčkářům.

Hradec Králové – město bez bariér

„Již dlouhá léta se nejrůznější města, Hradec nevyjímaje, snaží o to, aby různé trasy napříč městem, například trasy spojující různé úřady, byly bezbariérové. Bezbariérovost tras jistě oceňují nejen zdravotně postižení lidé, ale také rodiče s kočárky,“ konstatoval Martin Soukup.

Přechod pro chodce

Doplnil, že mnohé trasy rekonstruují Technické služby města Hradec Králové. „Na část úprav komunikací přispívá Evropská unie v rámci projektu Trasy svobodného pohybu. Zatím poslední trasou, kterou jsme měli možnost předat k užívání, je trasa mezi Gayerovými kasárnami, magistrátem a Krajským soudem v Hradci Králové. Při této příležitosti se obnovila i městská zeleň,“ uvedl náměstek Soukup.

Podpora centra pro zdravotně postižené

Město dlouhodobě podporuje různé poskytovatele sociálních služeb. Patří mezi ně například občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, které zatím sídlí v nevyhovujících prostorách v areálu sportovního areálu Bavlna.

„Tomuto sdružení jsme nabídli možnost přestěhovat se do opuštěné školní budovy ve Věkoších, ovšem s podmínkou, že tato organizace formou dotace z Evropské unie zajistí rekonstrukci objektu. Centrum tedy bude mít po plánované rekonstrukci moderní prostory, které budou pro jeho činnost plně vyhovující. U objektu je navíc rozsáhlá zahrada, která bude ideální pro rehabilitaci zdravotně postižených osob,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Budova ve Věkoších

Město sdružení nabídlo i další pomoc: „Jednali jsme o tom, že by v budoucnu na zahradě u Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje mohl vzniknout senior fit park,“ dodal Martin Soukup.

Stacionář je moderním bezbariérovým objektem

Dětský denní rehabilitační stacionář, který je dlouhodobě podporovanou příspěvkovou organizací města, byl v letošním roce dobudován – ve stacionáři byl postaven výtah a udělaly se bezbariérové trasy v objektu. „Město tak získalo pro děti, které navštěvují stacionář, moderní bezbariérovou budovu,“ zdůraznil Martin Soukup.

Přehled sociálních služeb pro zdravotně postižení je na internetu

Na internetových stránkách www.hradeckralove.org/urad/sluzby-pro-lidi-se-zdravotnim-postizenim najdete přehled dostupných sociálních, případně souvisejících služeb, které jsou v Hradci Králové zdravotně postiženým lidem poskytovány.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty