Hradec Králové se zapojil do Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Hradci Králové se daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí a dialog generací. Není žádnou novinkou, že populace Hradce Králové stárne a je tak třeba vytvářet ve městě atmosféru, která bude podporovat prvky mezigenerační solidarity.

Logo

V rámci realizace řady projektů máme v našem městě mnoho seniorů, kteří mohou být svým životním optimismem a neutuchající aktivitou pozitivním příkladem mladším generacím a že my všichni můžeme čerpat z jejich celoživotních zkušeností. Jen v letošním roce již v Hradci proběhlo několik zajímavých akcí a další právě probíhají či vrcholí přípravy na jejich realizaci. Na všech akcích přitom přímo spolupracují proseniorské organizace. Jak je vidět z následujícího přehledu, svým pojetím zcela mimořádná akce Hradecké poklady je součástí řady letošních aktivit, jimiž se Hradec Králové hlásí k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

  • Široká veřejnost si mohla v prostorách Magistrátu města Hradec Králové v únoru – březnu 2012 prohlédnout výstavu fotografií a životních příběhů seniorů s tématem aktivního stárnutí, která vznikla díky aktivitě Centra sociální pomoci a služeb, o.p.s. a městské organizace Svazu důchodců.

Aktivní senioři

  • 15. 5. 2012 proběhla mj. pod hlavičkou Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 úspěšná multigenerační akce - Den rodiny

Den rodiny

  • 31. 5. 2012 byl otevřen nový klub důchodců v domě zvláštního určení Harmonie I., kde žije více než 400 seniorů.

Otevření klubu důchodců

  • V rámci projektu "Kultura spojuje Hradec Králové a Walbrzych vznikla společná česko-polská akce nazvaná Integrace seniorů z Walbrzychu a Hradce Králové. Setkání českých a polských seniorů, které pořádala Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Walbrzyski Ośrodek Kultury za podpory statutárního města Hradec Králové, se odehrálo 5. - 7. 6. 2012.

Setkání seniorů ČR - PL

  • V průběhu června 2012 byly vyhlášeny tzv. "Hradecké poklady", kterými míníme naše výjimečně aktivní spoluobčany z řad seniorů. Do akce byly zapojeny proseniorské organizace působící v Hradci Králové. S medailony oceněných seniorů se můžete seznámit zde:

Hradecké poklady

Videoreportáž

Aktivní senioři v Domě u Špuláků
  • Hlavní myšlenky Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 byly zdůrazněny i během letošního ročníku festivalu sociálních služeb "Poznejme se navzájem", který proběhl 8. 6. 2012 v areálu Univerzity Hradec Králové (organizačně akci zajišťovalo o.s. KRASNNO ve spolupráci s UHK, pod záštitou primátora města a s finanční podporou z rozpočtu statutárního města Hradec Králové).

Festival sociálních služeb

  • 15. 6. 2012 byl slavnostně zakončen další ročník projektu Internet pro seniory, který je v našem městě unikátní, neboť senioři se stávají žáky a žáci základních škol přebírají roli vyučujících. Tuto akci v letošním roce doplnila prezentace projektu Univerzity třetího věku UHK.

Internet pro seniory

  • „Zklamáním roku“ můžeme označit organizačně připravenou akci 4. 7. 2012, kdy mohla již počtvrté navštívit stovka královéhradeckých seniorů světově proslulý hudební festival Rock for people a spolu s mnoha tisíci diváky si tentokrát užít nezapomenutelný koncert M. Žbirky s padesátičlenným symfonickým orchestrem Capella Istropolitana. Výběr seniorů zajistily místní pečovatelské služby, dopravu na místo a zpět připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Bohužel náhlá změna počasí znemožnila průjezd autobusů k pódiím, neupravené cesty i samotné místo koncertu vyžadovaly speciální obuv, takže bylo rozhodnuto akci zrušit. Po třech ročnících světového rockového svátku tak senioři na Rock for people chyběli. I přesto jde o velmi dobrý příklad rozvoje mezigeneračního dialogu.

  • V říjnu 2012 připravujeme ve spolupráci s partnery slavnostní otevření nového Senior Fit parku v okolí domů zvláštního určení Harmonie I. a Harmonie II. na Moravském Předměstí. Otevření bude mít podobu sportovních her pro seniory a je spolufinancováno z fondu veřejně prospěšných projektů 5P města Hradce Králové, investice je součástí projektu IPRM Benešova třída.
  • Myšlenky Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 naplňují též aktivity z oblasti prevence kriminality realizované v průběhu celého letošního roku. Zejména se jedná o projekty s účastí Policie ČR a statutárního města Hradec Králové (Senioři sobě, Podvody na seniorech a Nepouštějte vlka dovnitř). V rámci těchto aktivit jsou senioři upozorňováni na rizika, která jim vzhledem k jejich věku aktuálně hrozí. 
Aktivní stárnutíNahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty