Hradec hostil Symposium Gočár

Prof. Ak. arch. Eva Jiřičná Zcela ojedinělá konference se uskutečnila v minulém týdnu v Hradci Králové. Připomenutí Josefa Gočára jako architekta a urbanisty a města Hradec Králové jako Salonu republiky bylo hlavní linkou celého dvoudenního programu.

Už středeční večer patřil široké veřejnosti ve zcela zaplněném Artkině Centrál, kde byla promítnuta premiéra střihového filmu Šumný Gočár z cyklu Šumných měst s autorskou besedou s ak.arch. Davidem Vávrou. Následující den Kotěrovým Muzeem východních Čech zněly proslovy a přednášky zařa zené do jednotlivých odborných diskusních bloků. Vystoupila zde řada uznávaných odborníků, zmiňme architekty Evu Jiřičnou (na snímku) a Davida Vávru, geologa Václava Cílka i třeba kunsthistorika Jiřího Kotalíka a další. Jeden z odborných bloků byl věnován tématu vody ve městě, resp. hospodaření s dešťovou vodou jako nástroji zvýšení kvality života v Hradci Králové. V tomto bloku přednášela i náměstkyně primátora Pavla Finfrlová. „Genialita Josefa Gočára spočívá i v tom, že už dávno implementoval poznatky dnešních špičkových odborníků, které se týkají dešťových vod ve městě. V urbanizovaném území je potřeba dešťovou vodu zadržet, což se Gočárovi podařilo už tenkrát např. v Labské kotlině, kde by světoví odborníci toto mohli ocenit,“ upřesňuje Finfrlová.

Ak.arch. David Vávra

náměstkyně primátora Ing.Pavla Finfrlová

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty