Hradby - rekonstrukce

Hlavním smyslem projektu byla komplexní rekonstrukce zahrady, statické zajištění opěrných stěn a hradeb, rekonstrukce historických opěrných zdí teras, vybudování nových opěrných zdí teras, vytvoření a osazení kašen a uměleckých děl, osazení zahrady mobiliařem, proražení nového vstupu ze schodiště Bono publico a celkové sadové úpravy.

Název projektu

Hradby - rekonstrukce

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

05/2009 – 10/2011

Celkové náklady

51.738.471,80 Kč  vč. DPH (z toho stavba 48.798.231,- Kč vč. DPH)

Výše dotace

17.175.569,02 Kč

Místo realizace

Terasy mezi schodištěm Bono Publico a Gočárovým schodištěm

Zhotovitel stavby

STAVREMO - PCE, a.s.

Popis projektu

- komplexní rekonstrukce zahrady

- statické zajištění opěrných stěn a hradeb

- rekonstrukce historických opěrných zdí teras

- vybudování nových opěrných zdí teras

- vytvoření a osazení kašen a uměleckých děl

- osazení zahrady mobiliářem

- proražení nového vstupu ze schodiště Bono publico

- sadové úpravy

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

tel.: +420 495 707 597

Zuzana.Hovorkova@mmhk_cz

Fotologo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty