Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje oslavil 10 let

Auto HZS Hradec Králové při zásahu Žádné velkolepé oslavy, ale krátké setkání všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí či svým působením nějak přispěli k úspěšnému fungování této významné složky integrovaného záchranného systému, se uskutečnilo 1. října 2010 v hradeckém Aldisu.

První placený hasičský sbor byl sice založen v roce 1853 v Praze, ale jak v průběhu druhé poloviny 19. století, tak i po vzniku Československé republiky až do II. světové války ležela hlavní odpovědnost za hašení požárů na dobrovolných hasičských sborech měst a obcí. Nyní je Hasičský záchranný sbor ČR jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému a mezi jeho činnosti kromě požárního dozoru patří i preventivně výchovná činnost či poskytování humanitární pomoci do zahraničí a mnoho dalších aktivit, které občané mají za zcela samozřejmé.

Ocenění za dobrou spolupráci v oblasti požární ochrany převzali prvního říjnového dne kromě jiných i zástupci našeho města, městské policie, samosprávy a statní správy měst či obcí v kraji.

Pohled na zaplněný sál

Pohled na zaplněný sál.

Proslov ředitele plk.Ing.Mencla, ředitele HZS Královéhradeckého kraje

Proslov Františka Mencla, ředitele HZS Královéhradeckého kraje.

Ocenění přebírá i primátor města Hradce Králové

Primátor města Otakar Divíšek převzal ocenění za dobrou spolupráci v oblasti požární ochrany.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty