Giessen (Německo)

Partnerské město od: 26. 5. 1990

Počet obyvatel: přibližně 74 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 668 km

Webové stránky: www.giessen.de

Univerzitní město Giessen je starobylým městem ležícím ve středním Hesensku nedaleko Frankfurtu nad Mohanem na důležité křižovatce do Koblenze a Kolína nad Rýnem. Základní kámen pro stavbu budoucího města byl položen ve 12. století, kdy hrabě Wilhelm von Gleiberg nechal na obranu několika vesnic postavit hrad Giessen. Jako město byl Giessen poprvé označen v roce 1248. V Giessenu žije bezmála 74 000 obyvatel. Jejich počet však navyšují studenti 2. nejstarší hessenské univerzity Justus Leipzig Universität, založené již v roce 1607. Vzhledem k tomu, že na této univerzitě studuje přes 25 000 studentů, je Giessen městem s největší hustotou studentů v celém Německu. V 19. století na univerzitě působil také světoznámý vědec a 1. nositel Nobelovy ceny za fyziku, Wilhelm Conrad Röntgen. Věda má ostatně v Giessenu velkou tradici. Nachází se zde například první a jediné matematické muzeum v Německu nebo Liebigovo muzeum pojmenované po významném německém chemikovi, Justusu Liebigovi, jehož jméno nese i univerzita.

Stejně jako Hradec Králové, byl i Giessen v minulosti vojenskou pevností. Za 2. světové války byla převážná část historické části města zničena britským letectvem. Obraz města tedy dnes tvoří především architektura 50. let minulého století. Mezi nejvýznamnější památky v Giessenu patří zejména některé po válce znovu obnovené hrázděné domy, například hostinec „U lva“, kde jednou přenocoval a mnohokrát jedl i Goethe. V současnosti je Giessen, díky své výhodné centrální poloze a výborné infrastruktuře, vyhledávaným místem kongresů a zasedání na národní i mezinárodní úrovni. Dnešní Giessen v sobě spojuje kouzlo tradiční atmosféry starobylého města i moderní městský charakter a bezpochyby patří mezi nejvýznamnější města Hesenska.

Nejintenzivnější spolupráce mezi Hradcem Králové a Giessenem probíhá již tradičně v oblasti kultury, sportu a školství. Představitelé Giessenu navštěvují Hradec Králové u příležitosti Slavností královny Elišky.

Společné aktivity:

V květnu 2016 přijela na návštěvu Hradce Králové  skupina 35 osob z města Giessen. Byli přijati náměstkyní primátora Annou Maclovou v Muzeu východních Čech. Velkou část návštěvníků tvořili potomci odsunutých Němců, kteří se zajímají o to, odkud pocházeli jejich předci. V dotazech se zajímali o dění ve městě, spolupráci Hradce Králové a Giessenu, spolupráci zájmových sdružení a spolků atd. V červnu u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové přijeli zástupci partnerských měst včetně Giessenu. Zúčastnili se vzpomínkových akcí poklonili se památce obětí bitvy u památníku Baterie mrtvých.

V srpnu 2015 zavítala do Hradce Králové skupina návštěvníků spolku Česko-německého přátelství z partnerského města Giessen. Setkaly se s nimi náměstkyně primátora Anna Maclová a Romana Lišková. Skupina navštívila stanici dobrovolných hasičů v Malšově Lhotě. V diskuzi mimo jiné porovnávali činnost hasičů v ČR a Německu. Byla jim představena technika, výstroj, výzbroj, vybavení stanice atd. V září proběhly v Giessenu oslavy 25 let spolupráce obou měst. Město na akci zastupoval Zdeněk Fink, primátor města a Romana Lišková, náměstkyně primátora. Během oslav byla předána medaile města panu Dietru Geisslerovi, radnímu města Giessen, který stál u podpisu partnerské smlouvy a celých 25 let spolupráci osobně rozvíjí.

V dubnu 2014 proběhlo slavnostní zahájení Hessenských zemských zahradních slavností v Giessenu. Město na akci zastupoval Zdeněk Fink, primátor města a Anna Maclová, náměstkyně primátora. Během návštěvy navštívili letiště Lützellinden s cílem podpořit vznik spolupráce mezi Aerokluby v Hradci Králové a v Giessenu a také místní hasičskou stanici, jelikož Giessenští hasiči mají rovněž zájem o spolupráci s královéhradeckými kolegy. V květnu 2014 se doběhem do Hradce Králové završil projekt běžců z partnerského města Giessen. Na své týdenní pouti proběhli i v nepříznivém počasí naplánovanou trasu 660 km z Giessenu do Hradce Králové. 30 běžců a 25 cyklistů předalo vedení města symbolický dar v podobě semen květin z Hessenských zahradních slavností. Náměstkyně Anna Maclová je představila účastníkům Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem. Poté se sešli s členy klubu DTJ, kteří pro ně připravili bohatý program. Hosté projevili velký zájem o navázání hlubší spolupráce mezi kluby.

V květnu 2013 navštívila Hradec Králové skupina spolku Česko-německého přátelství z Giessenu, která se velmi zajímala o sociální oblast. Navštívila mj. školku Kampánova a domov důchodců v Hradci Králové. Setkala se také se zástupcem univerzity a debatovali nad možnou spoluprací. V září se do Hradce Králové sjeli zástupci partnerských města u příležitosti oslav královny Elišky. Konkrétně to byla Banská Bystrica, Černihiv, Giessen, Méty, Wroclaw a spolupracující město Montana. Na pracovním jednání zástupci města Giessen projevili zájem o spolupráci v oblasti požární ochrany, sportu - především fotbalu a sociálních služeb

V roce 2012 se DTJ – Hradecký klub veslařů zúčastnil jubilejního stého ročníku veslařské regaty -  Giessener Pfingst-Regatta. Ve velmi vyrovnaném závodu dvojskifů se posádce Hradce Králové podařilo zvítězit a získat cennou medaili. Do Hradce Králové také přijela skupinu třiceti návštěvníků z Giessenu. Přijal je primátor města Zdeněk Fink spolu s náměstkyní Annou Maclovou v nově zrekonstruovaném domě U Špuláků. Návštěvníci se zajímali zejména o fungování sociálních služeb města, bezbariérovou městkou dopravu a plánované investice ve městě. V říjnu navštívila město skupina studentů bohemistiky pod vedením Dr. Franze Schindlera. Během pobytu mimo jiné jednala o možné spolupráci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové - katedře německého jazyka.

Hradec Králové uspěl na regatě v Giessenu (Německo)

5. – 27. 5. 2012

Hradecké sportovní hry

Účast: žáci základních škol Hradec Králové, Giessen, Alessandria

26. – 27. 5. 2010

Výměna zkušeností ředitelů základních škol

Říjen 2009 Giessen

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty