Vybavení sálu a prostor FHK

K jeho realizaci nás inspirovala nutnost vybavení budovy Filharmonie technologickým vybavením zejména scénické technologie se světelným parkem a elektroakustikou. Modernizace technologií si vyžádala rovněž stavební úpravy portálu, odrazných desek, podhledů, bočních stěn a rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dále bude modernizována vzduchotechnika sálu.

Název projektu

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

04/2012 – 09/2012

Celkové náklady

Cca 24 mil. Kč vč. DPH (z toho stavba 23.394.973,- Kč vč. DPH)

Výše dotace

8.321.616,60 Kč

Místo realizace

Budova Filharmonie – Eliščino nábřeží 777, HK

Zhotovitel stavby

Colsys s.r.o.

Popis projektu

- stavební úpravy portálu, odrazných desek, podhledů, bočních stěn

- rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů

- modernizace vzduchotechniky

- vybavení moderními technologiemi

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

tel.: +420 495 707 597

Zuzana.Hovorkova@mmhk_cz

Foto logo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty