Etnografická i fotografická expozice na Šrámkově statku

Šrámkův statek Hned dvě expozice: etnografickou a fotografickou připravuje na léto pro veřejnost v klenotu lidové architektury – na Šrámkově statku v Pileticích Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Původním záměrem národopisné výstavky bylo vybavit především interiér roubenky tak, aby bylo zařízení plně funkční a odpovídalo dobově a stylově životu na statku z přelomu 19. a 20. století.

Vnitřní zařízení bylo zajištěno ze dvou zdrojů. Prvním z nich byla profesionální výroba replik původního vybavení podle originálních vzorů pořízených v regionálních muzeích.

Dalším zdrojem byla pak kolekce darovaných předmětů, které výše uvedená společnost coby správce objektu získala na základě veřejné výzvy. Ta proběhla v několika regionálních médiích se značným úspěchem. Ukázalo se, že Hradečané jsou osvícení a uvědomělí lokální patrioti. Výsledkem sbírky několika desítek dárců je mnoho dobových artefaktů, od zařizovacích, přes kuchyňské, až po předměty a zařízení hospodářského charakteru.

Nová expozice na Šrámkově statku dá těmto reáliím nový smysl a současně dárcům dobrý pocit z toho, že pomohou přiblížit návštěvníkům poznání o životě našich předků. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost vyjadřuje na tomto místě všem dárcům veliký dík.

Kromě uvedené dobové náznakové instalace v přízemí objektu plánuje společnost využít také prostory prvního patra a koncipovat je jako výstavní síň. Proto již nyní připravuje umístit sem od 2. července 2010 výstavu fotografií pražského fotografa Vladimíra Vojíře nazvanou „Melancholie severu“. Fotograf představí svoji kolekci, která je věnována oblastem za severním polárním kruhem - Špicberkům, Lofotským ostrovům, Islandu či severnímu Norsku.

Obě expozice budou otevřeny současně, a to od 2. července až do 29. srpna, vždy v pátek, sobotu a neděli. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni – přijďte se podívat a potěšit své smysly, a to nejen zrakové. V přilehlé restauraci si můžete pochutnat třeba na specialitách grilovaných na lávovém kameni či svlažit hrdlo lahodným mokem.

O vznik etnografické exozice na Šrámkově statku se velkou měrou prostřednictvím svých darů zasloužili i sami Hradečané

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty