Dům u Špuláků

Historický dům U Špuláků, který stojí na Velkém náměstí, prošel v letech 2009 až 2011 kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala opravu všech prostor – včetně rekonstrukce zcela nebo zčásti zasypaného sklepení. Prostory tohoto objektu byly před rekonstrukcí využívány především jako obřadní síň, nyní má tato budova širší využití – např. jako reprezentativní prostory města. Dům po rekonstrukci je opět okrasou starého města. 

Název projektu

Dům u Špuláků

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1 Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

08/2009 - 09/2011

Celkové náklady

53.165.638,30 Kč 

Výše dotace

22.874.499 Kč

Místo realizace

Velké náměstí u Bona Publica, obřadní síň

Zhotovitel stavby

FATO, a.s.

Popis projektu

Kompletní rekonstrukce historického domu U Špuláků, který kromě využívání jako obřadní síň slouží také jako reprezentativní prostory pro město Hradec Králové 

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

tel.: +420 495 707 597

Zuzana.Hovorkova@mmhk_cz 

 Fotologo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty