Dobře utajená historie malé kapličky

Kaplička Překvapující a trochu záhadná je nenápadná kaplička na Slezském Předměstí. Drobná sakrální stavba nedávno restaurátorům odhalila netušenou původní figurální výmalbu, která by se ještě během tohoto roku měla dočkat odhalení. Na rozluštění čeká také to, kým, kdy a proč byla vybudována. Kaplička, jež vítala poutníky pod kopcem a u pramene, které zde už dávno nejsou.

Kapličce na Rožberku, která je zasvěcená Panně Marii, věnovala už delší dobu pozornost zdejší komise místní samosprávy, jež žádala o její opravu. „Tato kaplička, v interiéru o velikosti tak na rozpažení rukou dospělého člověka, je v majetku města, na rozdíl od velké kaple, která je v jejím sousedství a je v majetku jezuitů,“ říká Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče magistrátu. „Město v roce 2009 přistoupilo k úpravě zevnějšku, která spočívala v novém nátěru fasády a střechy, opravě kované mříže, pískovcového ostění a urovnání dlažby. Dláždění bylo nadzvednuté kořenovým systémem stromu, který se pravděpodobně táhnul směrem k pramenu, u něhož byla ve své době kaplička postavena, vysvětluje Jan Falta.

Po vnějších úpravách přišel na řadu interiér a potřeba výmalby. Protože je stavba z 18. století a navíc chtěli památkáři zjistit tvarování římsy uvnitř kapličky, předcházel tomuto kroku restaurátorský průzkum omítkových a barevných vrstev interiéru. „Domnívali jsme se, že se v interiéru naleznou pouze monochromní barevné vrstvy, maximálně ornamentální dekor. Došlo ovšem k nenadálému objevu, kdy restaurátorka v čelním výklenku nad oltářem objevila jasně patrnou korunu. Domníváme se tedy, že je to koruna Panny Marie, a vpravo od výklenku byla nalezena hlava pravděpodobně mládence – pracovně ho zatím  nazýváme andělem - ale to se všechno teprve potvrdí nebo vyvrátí,“ popisuje nález Jan Falta

V interiéru kapličky je zhruba 17 sond o rozměru 10 x 10 cm, které zatím umožňují k poslední vrstvě jen nahlížet. Malby byly zakryty zhruba deseti až čtrnácti nátěry a přestože kaplička byla mnohokrát malována a proběhla zde za první republiky obnova, včetně instalace elektrického osvětlení, tak se tato výmalba zachovala.

Co a v jakém rozsahu zdi kapličky zatím ukrývají, by mělo být známo už letos. Rada města rozhodla o zadání restaurátorských prací a také odsouhlasila další postup při obnově. Restaurátoři odstraní mladší barevné vrstvy, poslední – figurální vrstvu pak zpevní, eventuálně doplní či zaretušují a zakonzervují. Klenba kaple byla vymalována sytě modrou barvou, což je také součást mariánské symboliky. Zda se ale bude restaurovat tato barevná vrstva, nebo se pod ní ještě nalezne nějaká hodnotnější, ukážou další průzkumy. Předmětem obnovy by mělo být i objevené mramorování na oltáři.

Pro doplnění informací o stavbě a době jejího vzniku zadá město archivní rešerši. O počátku kapličky existují totiž letopočty dva, a ty si vzájemně odporují. Jeden z údajů je v ročení na pískovcovém ostění kapličky, kde je vyznačen rok 1709 a druhý údaj je z pamětního spisku zhruba z roku 1923 k velké kapli na Rožberku. V něm se dovídáme, že kapli postavili v roce 1790 až poté co byl vrch Rožberk rozvezen a byla zbudována pevnost. V jednom z údajů tedy budou číslice zřejmě přehozené. Ať tak či tak, byla kaplička ve své době daleko za městem. Pamětní spisek dále zobrazuje kapličku v časech, kdy bylo místo velmi navštěvované a pro ukrytí poutníků byl před ní postaven dřevěný přístřešek o půdorysu téměř dvojnásobném, než byla sama.

Nálezy v kapličce jsou pro památkáře trochu překvapením. Objekt je vzhledem ke královéhradeckým dominantám i ostatním kostelům velmi malý a vlastně nepatrného významu, i když poutní smysl toto místo určitě mělo. A přesto nebo právě proto, že výzdoba byla mimo jakoukoliv pozornost, se zřejmě zachovala poměrně kvalitně. Snad její odkrytí pomůže kapličce vrátit její tvář i historii.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty