Díky zvýšení kapacity město přijme do školek více dětí

Foto ze zápisu do MŠ Aby město mohlo uspokojit co nejvíce žádostí rodičů o umístění dítěte do mateřské školy, postupně navyšuje v MŠ kapacitu. Zatímco ve školním roce 2009/2010 je kapacita školek zřizovaných městem celkem 2482 míst, kapacita pro nadcházející školní rok je 2578 míst. Do září tuto kapacitu chce město navýšit ještě o dalších 135 míst.

Zatímco v loňském roce rodiče podali do školek 1256 přihlášek, letos chtěli do MŠ zapsat 1522 dětí. Vloni bylo ve školkách 863 volných míst, letos bude volných míst 827. Je zřejmé, že nemohou být uspokojeny žádosti všech žadatelů. Nedostane se tak například na mimohradecké děti, protože jedním z kritérií pro přijetí je bydliště v Hradci Králové. V loňském roce se do hradeckých školek hlásilo 115 dětí z jiných měst a obcí, letos jich přišlo k zápisu 74.

Dále nebudou přijaty děti nepracujících matek, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem nebo s dalšími dětmi - v těchto případech budou do MŠ přijaty pouze děti, které půjdou v roce 2011 k zápisu do ZŠ. Matek, které jsou doma s dalším dítětem na mateřské dovolené, ale přitom chtěly umístit své dítě do školy, bylo vloni 181. Letos je 257 takových případů. Šanci na přijetí nemají ani děti, které dosáhnout věku tří let až v roce 2011. Letos rodiče k zápisům přivedli celkem 229 chlapců a děvčat, kterým budou tři roky až v příštím roce.

Město v současné době jedná o zvýšení kapacity v některých MŠ. „Abychom mohli uspokojit žádosti o přijetí, které splňují kritéria, je nutné zvýšit kapacitu ještě o 135 míst. Z analýzy současného stavu, kterou vypracoval odbor školství, je zřejmé, že bude nutné zvýšit kapacitu v těch mateřských školách, kde to dovolují hygienické předpisy. Plánujeme ještě rozšířit kapacitu v mateřských školách ve Slatině, v Lužické ulici, ve Štefcově ulici a ve Věkoších. Chceme také přebudovat školní družinu v ZŠ Kukleny na třídy mateřské školy, které by mohlo navštěvovat 27 dětí,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že město v současné době bude ještě jednat s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje o možnosti rozšíření MŠ Plotiště o jednu třídu. „Školka v Plotištích je po rozsáhlé rekonstrukci, která se dělala vloni. U MŠ Plotiště – sever plánujeme nejen novou třídu, ale také nové dětské hřiště, které by mělo stát zhruba dva a půl milionu. Letos bude zpracována projektová dokumentace na výstavbu dětského hřiště a nejpozději v létě 2011 by hřiště mělo sloužit dětem z MŠ, ale i široké veřejnosti. Chceme ho totiž zařadit do projektu Otevřená dětská hřiště,“ řekl Martin Soukup.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty