Díky archeologickému výzkumu si lidé mohli prohlédnout výkopy i nálezy

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí Na Velkém náměstí v Hradci Králové se 12. 8. uskutečnil „den otevřených sond“, který se konal v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu Velkého náměstí v Hradci Králové. Zájemci si v rámci komentovaných prohlídek mohli prohlédnout jednotlivé výkopy, ale i nálezy. Zjišťovací archeologický výzkum, jehož součástí je i inženýrsko-geologický průzkum, potrvá do září.

„Průzkum se koná v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Velkého náměstí. Bylo vyhloubeno několik sond, jejichž cílem je zmapovat, jak bylo toto území v jednotlivých staletích osídleno. Díky tomu odborníci zjistí, jak naši předci na tomto místě žili. Tento výzkum má z historického pohledu nedozírnou hodnotu,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že archeologové mapovali mimo jiné i starý hřbitov, který se nachází v okolí katedrály. Vznikl na počátku 14. století, pohřbívalo se tam až do roku 1784. Ukázalo se, že kostry se nacházejí v hloubce již od čtyřiceti centimetrů pod současným povrchem. Plánují se antropologické rozbory kosterních ostatků.

„Veřejnost mohla vidět i původní dřevěné vodovodní potrubí. Odhalena byla například i studna, která dle názoru odborníků pochází ze třináctého století,“ uvedl Martin Soukup.

Doplnil, že cílem výzkumu je zjistit rozsah archeologických nálezů na Velkém náměstí a také získání údajů, které budou využity při dalším plánování zemních a stavebních prací v prostoru Městské památkové rezervace.

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Dne 12. 8. se konal "den otevřených sond" - zájemci z řad široké veřejnosti si mohli prohlédnout vykopávky a nálezy archeologů. 

  

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

V okolí katedrály, kde se původně nacházel hřbitov, byly odhaleny hroby. Některé kostry byly nalezeny jen několik desítek centimetrů pod současným povrchem.

  

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

"Dne otevřených sond" se za vedení města zúčastnil náměstek primátora Martin Soukup (na snímku vlevo).

  

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Na hřbitově u katedrály se pohřbívalo až do roku 1784. Vzhledem k nevelké ploše hřbitova byly starší hroby opakovaně narušovány mladšími pohřby. 

  

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Tento snímek jsme pořídili pod úrovní povrchu Velkého náměstí...

 

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Poznáte, co je na tomto snímku? Pokud tipujete, že část studny s pozůstatky dřevěného pažení ze 13. století, pak je vaše odpověď správná.

 

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Jeden z archeologických nálezů...

   

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Většina pohřbených jedinců, jejichž hroby byly odhaleny, u sebe neměla žádné předměty, u několika z nich však byly nalezeny křížky, knoflík a podobně.

 

Foto z archeologického výzkumu na Velkém náměstí

Archeologové si výsledky svého bádání detailně zaznamenávají, plánují se ještě antropologické rozbory kosterních ostatků, jejich výsledky přinesou další údaje o zemřelých Hradečanech.

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty