Členové Řídící skupiny IPRM

Členové Řídící skupiny IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města:

 • MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
 • Ing. Josef Táborský, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
 • PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora
 • Ing. Oldřich Vlasák, europoslanec, SMO ČR
 • Libor Pavlíček, MBA, předseda představenstva Hospodářské komory Královéhradeckého kraje
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Univerzity Hradec Králové
 • MgA. Dominika Špalková, předsedkyně rady sdružení Poco a poco animato o.s.,
 • Ing. Jiří Svátek, vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města Hradec Králové

Pozorovatelé, s hlasem poradním:

 • Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod
 • Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování
 • RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje Centra EP
 • Ing. Vladimír Neškudla, Centrum evropského projektování, a.s.
 • Ing. Jozef Čižmár, manažer IPRM

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty