Členové Řídícího výboru IPRM – Tř. Edvarda Beneše

Členové Řídícího výboru IPRM Hradec Králové - třída Edvarda Beneše:

 • MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové
 • PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora
 • Ing. Oldřich Vlasák, poslanec EP
 • Ing. Stanislav Sedláček, předseda představenstva Krajské hospodářské komory
 • RSDr. Bedřich Kabilka, předseda KMS Moravské předměstí – Sever
 • Josef Mlateček, ředitel Stavebního bytového družstva HK, V Lipkách 894
 • Bc. Pavlína Stašová, ředitelka Život 90 HK
 • Ing. Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí HK
 • Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
 • Ing. Jiří Henzl, ředitel Technických služeb HK
 • Ing. Jiří Svátek, vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města Hradec Králové


Na jednání jsou přizvaní – bez práva hlasování

 • Ing. Jozef Čižmár, manažer IPRM
 • Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centrum EP
 • RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje Centra EP
 • Mgr. Kateřina Pourová, odborný konzultant IRPM za Centrum EP

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty