Bezbariérový Hradec

Ke každé vyspělé společnosti by mělo patřit tak zvané bezbariérové prostředí. Toto prostředí umožňuje osobám s různými handicapy bezproblémový pohyb a tím se zvyšuje kvalita jejich života. Bezbariérové prostředí však neslouží pouze úzké skupině lidí, jako jsou osoby se zdravotním postižením, ale je výhodné také pro seniory, lidi s dočasným handicapem nebo pro matky s kočárky. Projekt, jež je realizován v Hradci Králové, je zaměřen na zmapování tras, na kterých leží důležité objekty nebo vedou na důležitá místa. Mapování je prováděno z hlediska dvou nejdůležitějších zdravotních postižení. Naše společnost je zvyklá, že bariéry mají pouze vozíčkáři, ale v poslední době, a také oprávněně, je bariéry nutno posuzovat i z hlediska občanů nevidomých. Díky mapování vozíčkáře Zdeňka Švarce a nevidomých kolegů Mgr. Jarmila Moláčka a Ing. Karla Hrubeše se vám dostávají rukou trasy, které jsou zmapovány z hlediska přístupnosti jak z pohledu vozíčkářů, tak i z pohledu nevidomých.  K hodnocení jednotlivých tras  a na nich přilehlých objektů byla použita tzv. „kategorizace přístupnosti“, která by do budoucna měla být používána v celé České republice a je velice dobře využitelná při zpracování informací o míře bezbariérovosti objektů i tras. Používají se přitom symboly v semaforové barevnosti. Tyto piktogramy jsme použili pro bariéry u vozíčkářů, tak i nevidomých. Projekt získal v roce 2014 prestižní ocenění Zlatý erb Královéhradeckého kraje za nejlepší elektronickou službu a mapování bariér v Hradci Králové pokračuje i v současnosti.

2014.jpg

Zlatý erb Královéhradeckého kraje za nejlepší elektronickou službu

(2014 - 1. místo za projekt Bezbariérový Hradec)

» Mapový projekt - Bezbariérový Hradec «

» Textové popisy tras pro zrakově postižené «

Bezbariérový Hradec mohou pomoci městu aktualizovat sami občané. Poslouží k tomu nově založená adresa:
 bariery.hk@mmhk_cz

Tisková zpráva magistrátu města ze dne 15.5.2017.

Tisková zpráva magistrátu města ze dne 11.5.2016.

Tisková zpráva magistrátu města ze dne 13.2.2015.

Tisková zpráva magistrátu města ze dne 27.3.2014.


bezbarier_green_vozejk.png bezbarier_green_hulka.png objekt přístupný

 • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
 • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
 • Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
 • Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
 • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

bezbarier_yellow_vozejk.png bezbarier_yellow_hulka.png objekt částečně přístupný

 • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
 • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.
 • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
 • Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
 • Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
 • Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání

bezbarier_red_vozejk.png bezbarier_red_hulka.png objekt nepřístupný

 • Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

V rámci projektu byly zmapovány 3 trasy včetně důležitých přilehlých objektů a zastávek MHD.
První trasa vedla od terminálu MHD přes hlavní nádraží, ulici S.K.Neumanna, náměstí 28. října, Dukelskou třídu, třídu Karla IV., Baťkovo náměstí, Čelakovského ulici, Masarykovo náměstí, Švehlovu ulici, náměstí Svobody a skončila ulicí Mosteckou. Vzhledem k důležitosti Úřadu práce, kde jsou v současné době vypláceny prakticky veškeré sociální dávky a příspěvky, byla tato trasa rozšířena i o ulici Wonkovu.
Druhá trasa vedla kolem starého města a to ulicí Československé armády, ulici Komenského a potom pokračovala ulicí Mýtskou přes Malé a Velké náměstí až do ulice V Kopečku, kde skončila.
Třetí etapa byla složena z několika úseků, které končily u důležitých budov v Hradci Králové. První úsek vede Pospíšilovou ulicí, ulicí Bratří Štefanů k poliklinice II. a odtud ulicí Jižní a slezskou k Okresní správě sociálního zabezpečení. Druhý úsek vedl ulicí Nezvalovou přes Malšovický most k Všesportovnímu stadionu a koupališti Flošna. Třetí úsek začínal u Okresního soudu v ulici Ignáta Hermana a pokračoval Hradeckou a Sokolskou ulicí až do Fakultní nemocnice.
Celkem bylo na těchto trasách zmapováno 93 vybraných budov, sloužících široké veřejnosti a 17 zastávek MHD.
Z uvedených výsledků vyplývá, že bezbariérové prostředí v Hradci Králové je podstatně horší pro samostatný pohyb nevidomých občanů. Chybí vodící linie, signální a varovné pásy u přechodů a též i zastávek MHD. V samostatném pohybu jim bráni pro zdravého člověka banální věci, jako jsou například reklamní tabule, stojany na kola a nebo i přerostlá vegetace. 
Pro občany s tělesným postižením se v minulosti již mnohé vykonalo, ale přesto jsou stále nějaké nedostatky v bezbariérovém prostředí, jako např. Velké náměstí, přechod u kina Centrál, zastávka MHD Heyrovského a další. I takové „Brano“ na dveřích je pro některé vozíčkáře nepřekonatelnou překážkou.
Projekt, který byl zrealizován, je jen malým střípkem do mozaiky tvorby bezbariérového prostředí. Je však podkladem k tomu, co je nutné v této oblasti ještě upravit. Bylo by velice dobré na stávající situaci navázat a koncepčně v budování bezbariérových tras pokračovat.

Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci aktivit navazujících na vítězství Hradce Králové v celostátní soutěži Obec přátelská rodině 2012.

obec_pratelska_rodine.png

Označení objektů a tras  mírou bezbariérovosti je uvedeno výhradně z pohledu zástupců osob se zdravotním postižením, kteří tak na základě fyzického ověření přístupnosti vyjádřili svůj názor, jenž je cennou zpětnou vazbou pro odbornou i širokou veřejnost. Interaktivní mapa bude průběžně aktualizována a doplňována.

 

Na projektu se podíleli:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty