Besedy a přednášky pro mateřskézákladní a střední školy, pro seniory i zdravotně handicapované občany

 

Mateřská škola

téma č. 3 Dopravní výchova v mateřských školách – projekt „ Vidět a být viděn“

téma č. 7 Malý školák  -  praktická výuka na DH

 

Základní škola – I. stupeň

1. třída:

téma č. 1 -  Bezpečné chování

téma č. 3 -  Dopravní výchova – bezpečné přecházení „ Vidět a být viděn“

téma č. 7 -  Malý školák  -  praktická výuka na DH

2. třída:

téma č. 1 -  Bezpečné chování

téma č. 2 -  “Malý kriminalista“

téma č. 7 -   Průkaz chodce

3. třída:

téma č. 1 -  Bezpečné chování

téma č. 4 -  Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – chodec, cyklista

téma č. 7 -  Průkaz chodce

4. třída:

téma č. 5 -  Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – teoretická část

téma č. 6 -  Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – praktická část

téma č. 8 -  Průkaz cyklisty

téma č. 11 - Šikana

5. třída:

téma č. 5 -  Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – teoretická část

téma č. 6 -  Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – praktická část

téma č. 8 -  Průkaz cyklisty

téma č. 10 - Základy první pomoci

 

Základní škola – II. stupeň

6. třída:

téma č. 11 - Šikana (Kyberšikana)

téma č. 12 - Městská policie

 

7. třída:

téma č. 12 - Městská policie

téma č. 13 - Právo, morálka, odpovědnost

8. třída:

téma č. 14 - Přestupky a trestné činy

téma č. 15 - Právo v praxi

téma č. 19Minikurz základních prvků sebeobrany pro dívky

9. třída:

téma č.  9 -  Mladý motorista

téma č. 14 - Přestupky a trestné činy

téma č. 15 - Právo v praxi

téma č. 19Minikurz základních prvků sebeobrany pro dívky

 

Střední škola

téma č. 14 - Přestupky a trestné činy

téma č. 15 - Právo v praxi

téma č. 16 - Domácí násilí

téma č. 17 - Historie a současnost práva

téma č. 18 - Svědecká výpověď

téma č. 19Minikurz základních prvků sebeobrany pro dívky

 

Senioři

téma č. 20 - Bezpečné chování - pro seniory a zdravotně handicapované

téma č. 21 - Domácí násilí - pro seniory a zdravotně handicapované

téma č. 22 - Pravidla silničního provozu pro seniory

téma č. 23 - Padělky, přestupky a trestné činy

téma č. 24 - První pomoc pro seniory

téma č. 25 - Kompetence městské policie

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty