Banská Bystrica (Slovensko)

Partnerské město od: 1950

Partnerská smlouva obnovena:11. 3. 1996

Počet obyvatel: přibližně 84 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 380 km

Webové stránky: www.banskabystrica.sk

Banská Bystrica, centrum Horehronské kotliny na středním Slovensku, je zároveň i centrem Banskobystrického kraje. Díky svému kulturnímu bohatství je Banská Bystrica označována za perlu středního Slovenska. Městská privilegia byla Banské Bystrici přidělena Belou IV. v roce 1255. Jejich součástí bylo i právo dolovat zlato, stříbro a jiné kovy. Ostatně historie města byla vždy úzce spjata s hornictvím. Město se postupem času stalo jedním z nejdůležitějších zdrojů těchto surovin v tehdejší Evropě. V průběhu 2. Světové války se Banská Bystrica stala centrem protifašistického odboje a střediskem Slovenského národního povstání. Připomínkou je památník SNP s bohatou sbírkou dokumentů, fotografií, zbraní a jiných exponátů spjatých s touto událostí. Založením Univerzity Mateje Bela, na které mohou v rámci programu Erasmus studovat i studenti Univerzity Hradec Králové, se Banská Bystrica stala od roku 1992 jedním z center vysokoškolského vzdělání na Slovensku.

Pravidelné kontakty mezi Hradcem Králové a Banskou Bystricí probíhají především v oblasti kultury a sportu, ale v minulých letech se uskutečnila také setkání představitelů obou měst za účelem řešení problémů státní správy a samosprávy a setkání vedoucích pracovníků obou Magistrátů. Představitelé Hradce Králové pravidelně navštěvují Banskou Bystrici u příležitosti oslav města a Radvanského jarmoku, a představitelé Banské Bystrice, včetně slovenských uměleckých souborů, se každoročně účastní královéhradeckých krajských dožínek. Do spolupráce obou měst se aktivně zapojuje Obec Slovákov.

V červnu 2015 se v Hradci Králové konaly patnácté Hradecké sportovní hry mládeže s mezinárodní účastí. Sportovci ve věku 12 – 15 let soutěžili v plaveckých a atletických disciplínách. Svá města přijeli reprezentovat i žáci z partnerských měst, a to konkrétně ze slovenské Bánské Bystrice a z polské Wroclawi. V srpnu proběhlo jednání Anny Maclové, náměstkyně primátora, s dr. Andorem Mészárosem z ELTE University v Budapešti za účastni dr. Atilla Pató, ohledně možnosti uspořádání workshopu u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Ta poté vyzvala ke spolupráci UHK a slovenské partnery z Banské Bystrice a Prešova, byla podána žádost o grant na Visegrádský fond. V září proběhly v Banské Bystrici oslavy dnů města spojené s tradičním Radvanským jarmarkem. Město Hradec Králové na akci zastupovala Anna Maclová, náměstkyně primátora, která se mj. setkala na jednání se zástupcem primátora Jakubem Gajdošíkem. Projednali několik konkrétních možností další spolupráce, zejména zájem o mezinárodní projekt v sociální oblasti zaměřený na podporu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných lidí a pokračování ve vzájemné spolupráci v kulturní oblasti (tradiční účast umělců z Banské Bystrice na akci „Středoevropský jazzový most“ nebo Česko-Slovenský bál)

V dubnu 2014  proběhl 17. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Zástupci partnerského města Banská Bystrica si na konferenci převzali cenu Eurocrest.

V květnu 2013 přivítalo město Hradec Králové hosty z partnerských měst Walbrzych a Wroclaw, Kaštel a Banské Bystrica na první mezinárodní konferenci zaměřené na téma srovnávání vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích. V červnu proběhl pátý ročník Festivalu sociálních služeb pod názvem – Poznejme se navzájem. Jeho smyslem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Festivalu se zúčastnila i delegace partnerského města Banská Bystrica. V září se do Hradce Králové sjeli zástupci partnerských města u příležitosti oslav královny Elišky. Konkrétně to byla Banská Bystrica, Černihiv, Giessen, Méty, Wroclaw a spolupracující město Montana. Na pracovním jednání zástupci města Banská Bystrica projevili zájem o spolupráci v oblasti cyklotras a cyklodopravy a loutkového divadla.

V říjnu 2012 proběhla v Banské Bystrici konference Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie SPMIT 2012. Konference se zúčastnil i náměstek primátora Hradce Králové, PaedDr. Vedlich Jindřich, Ph. D.

Hradečtí strážníci městské policie si vyměnili zkušenosti s kolegy z Banské Bystrice

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty