Arnhem (Nizozemí)

Partnerské město od: 1992

Počet obyvatel: přes 140 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 919 km

Webové stránky: www.arnhem.nl

Arnhem je hlavním městem provincie Gelderland na východě Nizozemí,  byl založen v roce 1233 a protéká jím řeka Rýn. Za rok 2008 získal Arnhem titul nejzelenější město Holandska. Odborná porota udělila centru města také titul „nejlepší centrum města v Holandsku“ za roky 2007 a 2009.  Porota ocenila především velkou rozmanitost města. Arnhem je město mnoha tváří, propojuje se zde historická tvář města s mnoha možnostmi kulturního, sportovního vyžití, nakupování nebo posezení v útulných kavárnách a hospůdkách.

Arnhem byl již od pradávna křižovatkou obchodních cest a v pozdějších dobách se díky obchodu stal také členem Hanzovních měst. Světově známým se však stal až ke konci druhé světové války díky operaci Market Garden. Během této operace měl být zajištěn Arnhemský most a udržen do příchodu britských vojáků, kteří by se přes něj dostali do Porúří. Spojenci však podcenili množství německých jednotek a i přes to, že bránili most 3 dny, nakonec pozici neudrželi. Z 10 000 vojáků, kteří seskočili s 1. vzdušnou výsadkovou divizí, jich přežilo jen 2163. Velké ztráty byly také na straně holandského obyvatelstva. Po tomto neúspěchu se postup spojeneckých jednotek osvobozujících Evropu na chvíli zastavil. Samotné město bylo válkou naprosto zdevastováno, v roce 1945 zde bylo jen 150 obyvatelných domů.

V současnosti má Arnhem významnou roli nejen jako regionální centrum. Ve městě mají své sídlo například soudy, regionální vláda provincie Gelderland nebo řada institucí vyššího vzdělávání. Důležitou roli hraje také průmysl, především továrna na tavení cínu, postavená v roce 1929, ve které se zpracovává ruda ze Surinamu. V současné době připadá na tuto továrnu přibližně 1/5 celkové světové produkce cínu.

Spolupráce měst byla nejaktivnější po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy probíhal společný projekt Sociálně-ekonomický rozvoj Hradce Králové. Odborníci na evropské dotace školili zaměstnance magistrátu Hradce Králové a později i Pardubic ve využívání fondů EU.

V květnu 2016 se uskutečnila pracovní cesta ředitelů hradeckých základních a mateřských škol organizovaná Národním institutem pro další vzdělávání do Arnhemu. Jejím cílem bylo poznat nizozemský vzdělávací systém. Během pobytu skupina navštívila mateřské, základní školy, uměleckou školu a centrum volného času dětí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty