Archiv komentářů

       

 

dus

Bc. Rudolf DUS

dus.rudolf@seznam_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti komentáře

 

fialova

Lenka FIALOVÁ, DiS.

fialovahk@seznam_cz

bez PP/zvolena za KSČM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

finfrlova

Ing. Pavla FINFRLOVÁ

finpav1@tiscali_cz

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

fink

MUDr. Zdeněk FINK

primator@mmhk_cz
zdenek.fink@mmhk_cz

bez PP/zvolen za HDK

vzkaz veřejnosti

komentáře

hanousek

Mgr. Martin HANOUSEK

martin.hanousek@zeleni_cz

martin.hanousek@mmhk_cz

SZ/zvolen za ZPH

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

havrda

Ing. Alois HAVRDA

alois.havrda@seznam_cz

bez PP/zvolen za KSČM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

hrabalek

prof. PharmDr. Alexandr HRABÁLEK, CSc.
hrabalek@faf_cuni_cz
bez PP/zvolen za VPM

vzkaz veřejnosti komentáře  

 

jaklova

Mgr. Lenka JAKLOVÁ

jaklenka@seznam_cz

TOP 09

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

kalenda

Bc. Otakar KALENDA

otakar.kalenda@seznam_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

kocourek

Ing. Jiří KOCOUREK

kocjiri@seznam_cz

bez PP/zvolen za ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 
 


 

MUDr. Irena KRČMOVÁ, CSc.
krcmovai@gmail_com

bez PP/zvolen za HDK

komentáře

 

 

krofta st

prof. Mgr. Josef KROFTA

namestek.kultura@mmhk_cz
josef.krofta@mmhk_cz

bez PP/zvolen za VPM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

kucera

Bc. Leoš KUČERA

leos.kucera@mmhk_cz
leos.kucera@agfmedia_cz

bez PP/zvolen za DVH

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

lankasova

PhDr. Taťana LANKAŠOVÁ, CSc.

tatana.lankasova@seznam_cz

KSČM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

lesak

Vladimír LESÁK

vladimir.lesak@seznam_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

maclova

Ing. Anna MACLOVÁ

namestek.socialni@mmhk_cz
anna.maclova@mmhk_cz

bez PP/zvolena za DVH

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

melichar

prof. MUDr. Bohuslav MELICHAR, Ph.D.

bohuslav.melichar@fnol_cz

bez PP/zvolen za ZPH

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

michalek

MUDr. Jan MICHÁLEK

michalekhk@seznam_cz

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

nadvornik

Ing. Richard NÁDVORNÍK

r.nadvornik@seznam_cz

TOP 09

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

nejedly

Ing. Libor NEJEDLÝ

nejedly.libor@seznam_cz

KSČM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

nyklickova

Tereza NYKLÍČKOVÁ

tereza.nyklickova@centrum_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

ondracek

Vlastimil ONDRÁČEK

vlastimil.ondracek@post_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

sommer

Ing. Milan SOMMER

milan.sommer@hkr_top09_cz

TOP 09

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

soukup

Ing. Martin SOUKUP

martin.soukup@mmhk_cz

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

springer

Mgr. Vladimír SPRINGER

ike45@seznam_cz

bez PP/zvolen za HDK

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

silhankova

doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.

vladimira.silhankova@atlas_cz

bez PP/zvolena za VPM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

skorpil

Ladislav ŠKORPIL

fchk@fchk_cz
janskorpil@atlas_cz

bez PP/zvolen za HDK

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

stepan

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN

stepan.ils@tiscali_cz

KSČM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

sterbova

Mgr. Naďa ŠTĚRBOVÁ

nada.sterbova@seznam_cz

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

urban

JUDr. Arnošt URBAN

urban@hkak_cz

bez PP/zvolen za HDK

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

vedlich

PaedDr. Jindřich VEDLICH, Ph.D.

jindrich.vedlich@mmhk_cz

web: www.vedlich.cz

TOP 09

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

vlasak

Ing. Oldřich VLASÁK

info@vlasak_net

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

vodochodsky

Ivan VODOCHODSKÝ

vodochodsky@gmail_com
ivan.vodochodsky@seznam_cz

bez PP/zvolen za VPM

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

zaruba

Ing. Adam ZÁRUBA, Ph.D

adam.zaruba@krnovice_cz

bez PP/zvolen za ZPH

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

zidkova

Ing. arch. Lenka ZÍDKOVÁ

zidkova@atelierzidka_cz

ODS

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

zak

Bc. Libor ŽÁK, DiS.

libu.zak@seznam_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

 
RNDr. Petr ŽĎÁNSKÝ, CSc.
ČSSD
zdansky.petr@centrum_cz

komentáře
 
Finfrlová Pavla Ing.
Fink Zdeněk MUDr.
Havrda Alois Ing.
Jaklová Lenka Mgr.
Kalenda Otakar Bc.
Kocourek Jiří Ing.
Krofta Jakub Mgr.
Krofta Josef prof. Mgr.
Kučera Leoš Bc.
Lankašová Taťana PhDr. CSc.
Lesák Vladimír
Maclová Anna Ing.
Melichar Bohuslav prof. MUDr. Ph.D.
Michálek Jan MUDr.
Nádvorník Richard Ing.
Nejedlý Libor Ing.
Nyklíčková Tereza
Ondráček Vlastimil
Orgoníková Hana Ing.
Sommer Milan Ing.
Soukup Martin Ing.
Springer Vladimír Mgr.
Šilhánková Vladimíra doc. Ing. arch. Ph.D.
Škorpil Ladislav
Štěpán Lubomír Ing.
Štěrbová Naďa Mgr.
Trkalová Lenka DiS.
Urban Arnošt JUDr.
Vedlich Jindřich PaedDr. Ph.D.
Vlasák Oldřich Ing.
Vodochodský Ivan
Záruba Adam Ing. Ph.D.
Zídková Lenka Ing. arch.
Žák Libor DiS.
 

 

dvorak

Ing. Martin DVOŘÁK

dvorakmartin11@seznam_cz

VPM

(Ing. Martin DVOŘÁK podal rezignaci ke dni 12.12.2012. První náhradník na uvolněný mandát - prof. PharmDr. Alexandr HRABÁLEK, CSc.)

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

krofta ml

Mgr. Jakub KROFTA

krofta01@seznam_cz

bez PP/zvolen za HDK

vzkaz veřejnosti

komentáře

 

orgonikova

Ing. Hana ORGONÍKOVÁ

orgonikova@psp_cz

ČSSD

vzkaz veřejnosti

komentáře

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty