Aktuality z gesce náměstka

1 3 4 5   Následující   ››

Sportovec roku 2017 města Hradec Králové

[31. leden 2018]  Vyhlašovatelé ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Hradec Králové“ – kategorie dospělí, zvou na slavnostní galavečer, který se uskuteční ve středu 7. února 2018 od 18 hodin v sále královéhradecké Filharmonie pod záštitou primátora Zdeňka Finka.

 

Téměř patnáct milionů na podporu sportovních akademií, klubů a akcí ve městě

[31. leden 2018]  V Hradci Králové působí desítky sportovních klubů, které nevlastní nebo nezřizuje město. Přesto z jeho rozpočtu dostávají příspěvky na celoroční činnost nebo na organizaci sportovních akcí. Téměř patnáct milionů korun město letos rozdělí mezi judisty, basketbalisty, šachisty či pozemní hokejisty.

 

Přes šest milionů jde i na sportoviště, která město nevlastní

[7. listopad 2017]  Díky dotaci města budou moci zmodernizovat svůj areál hradečtí hokejbalisté, nové ozvučení a časomíru si pořídí Sokolové do tělocvičny na Eliščině nábřeží, efektivnější vytápění bude mít hala TJ Slavia v Orlické Kotlině po rekonstrukci výměníku. Letos město Hradec Králové přispěje ze svého rozpočtu více než šesti miliony korun na potřebné opravy a investice do sportovišť, které nejsou v jeho majetku.

 

Více než sto milionů do moderních učeben hradeckých škol

[3. říjen 2017]  Nové počítačové sítě, moderní učebny odborných předmětů a kompletní bezbariérový přístup pro všechny žáky ve škole. Takto stručně by se dala popsat první část investic ve výši zhruba sta milionů korun, které do svých základních škol připravuje město Hradec Králové pro příští rok. Další desítky milionů korun na přístavby a modernizaci výukových prostor ve školách poputují ve druhé vlně v roce 2019.

 

Testy prověřily znalosti žáků, hradecké školy obstály

[12. září 2017]  Necelá tisícovka žáků pátých tříd hradeckých základních škol se zapojila do projektu „Národní testování 5“. Testy, které zpracovala a vyhodnotila společnost Scio, prověřovaly úroveň výuky českého jazyka a matematiky na základních školách v celé republice. Podle výsledků analýzy si hradečtí školáci v těchto srovnávacích zkouškách poradili nadprůměrně dobře. 

 

Hradec se připravuje na evropský basketbal, Jiráskovy sady obsadí Festival sportu

perex_web_festival_sportu_3.jpg [6. červen 2017]  Pouhých deset dní zbývá do zahájení Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017, které společně s Prahou hostí i Hradec Králové. Východočeská metropole se chystá na svoji doposud největší sportovní událost a nabídne návštěvníkům i obyvatelům Hradce prožít mistrovství nejen jako pasivní divák a fanoušek, ale i jako aktivní sportovec. Hlavním doprovodným programem bude Festivalu sportu.

 

K zápisům do školy přišlo méně dětí než loni

Ilustrační fotografie [11. duben 2017]  K zápisům do prvních tříd základních škol v Hradci Králové dorazilo v pátek a sobotu 1116 dětí, což je 44 dětí méně než v minulém roce. Radnice předpokládala, že k zápisům přijde zhruba 1230 budoucích školáků.

 

O vstupu nového partnera do fotbalového klubu FC Hradec Králové rozhodne zastupitelstvo

Ilustrační foto [11. duben 2017]  Tři zájemci o kapitálový vstup do vlastnické struktury městem vlastněného fotbalového celku FC Hradec Králové, a.s. přednesli dnes své nabídky městským radním. Ti zastupitelům doporučili schválení prodeje 20 % akcií FC Hradec Králové uchazeči Ivo Ulich a partneři. Konečné rozhodnutí v této věci náleží zastupitelstvu.

 

Hradec Králové udělil výroční ceny

Výroční ceny za rok 2016 [30. březen 2017]  Město Hradec Králové už zná držitele svých výročních cen. V Galerii moderního umění převzaly včera večer výroční ceny osobnosti, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů ve své činnosti v oblasti kulturní, sportovní a vědecké. Veřejnost vybrala také Událost roku 2016. Za dlouholetý přínos městu byly předány dvě ceny Primus inter pares. Udělena byla i Cena dr. Františka Ulricha.

 

Mateřské školy už mají nově své spádové obvody

Ilustrační fotografie [7. březen 2017]  Zcela nově zavádí česká legislativa pro obce, které jsou zřizovateli mateřských škol, povinnost vymezit školské obvody i pro mateřské školy. Aby město tomuto požadavku zákonodárců vyhovělo, muselo prostřednictvím obecně závazné vyhlášky přiřadit ulice ve městě vždy spádově k dané mateřské škole. Obecně závazná vyhláška nově vymezuje jednadvacet spádových obvodů. Se zněním obecně závazné vyhlášky už souhlasili i městští zastupitelé a zveřejněna je také na úřední desce.  

 

Internet pro seniory

Ilustrační fotografie [1. únor 2017]  Město ve spolupráci se 12 základními školami pořádá od 27. února 2017 bezplatné kurzy Internet pro seniory – seniorhk.cz, a to pro začátečníky i pokročilé a kurzy digitální fotografie. Hodinu trvající výuka probíhá jednou týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou. Kurzy internetu lze navštěvovat v ZŠ Sever, Mandysova, Gočárova, Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova, Nový Hradec, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a M. Horákové. Kurzy digitální fotografie se uskuteční v ZŠ Bezručova, Sever a M. Horákové. Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do 20. února na čísle 495 707 980, kde je záznamník. Tam nadiktují jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého se hlásí. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. Termíny výuky budou zájemcům zaslány formou pozvánky koncem února.

 

Vyjádření představenstva fotbalového klubu FC Hradec Králové, a.s.

Ilustrační fotografie [27. leden 2017]  Dnes na klubu proběhlo pravidelné jednání členů představenstva FC Hradec Králové. Jedním z bodů bylo i projednání nabídek zájemců o vstup do této městem vlastněné společnosti. Tiskové prohlášení najdete níže. "Cílem klubu FC Hradec Králové při jednání s budoucími akcionáři je zajištění větší finanční stability a celkového posílení statusu fotbalového klubu. Všechna jednání, která do této chvíle byla představenstvem vedena, a to včetně loňských schůzek s italským zájemcem pod vedením Alessandra Barilliho, byla nezávazná a jejich cílem bylo vyjasnit si vzájemné představy o případné spolupráci. Dnešní zasedání představenstva FC Hradec Králové zhodnotilo proběhlá jednání s českými i zahraničními potencionálními partnery. Vyhodnotilo klady i zápory jednotlivých nabídek a tento materiál předloží Radě města (akcionáři klubu), která rozhodne o dalším postupu v této věci. Pouze město Hradec Králové coby vlastník klubu FC Hradec Králové rozhodne o jakémkoliv dalším postupu v této věci, přičemž veškeré kroky budou v souladu s platnými zákony, a to včetně projednání, o němž budou rozhodovat volené orgány města. Představenstvo FC Hradec Králové je přesvědčeno, že vstup nového subjektu do klubu se podaří realizovat do startu nové sezóny." MUDr. Jan Michálek předseda představenstva FC Hradec Králové, a. s.

 

Zápis do prvních tříd bude až v dubnu

Ilustrační fotografie [17. leden 2017]  Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2017/18 se neuskuteční v lednu, ale v souvislosti se změnou školského zákona až 7. a 8. dubna. V lednu však magistrát vydá publikaci pro budoucí prvňáky, kde si rodiče budou moci přečíst informace o nabídce základních škol, najít si svoji spádovou školu a dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do první třídy. Zápis do mateřských škol se letos uskuteční 12. a 13. května.

 

Stromořadí ve Střelecké ulici projde obnovou, práce začnou koncem ledna

Snímek z roku 2016 - Střelecká ulice [4. leden 2017]  Město chystá rekonstrukci stromořadí rostoucího v dělicím pásu na silničním okruhu ve Střelecké ulici. Práce ve dvou úsecích začnou podle počasí nejdříve v druhé polovině ledna 2017 a skončí na jaře příštího roku. Zahrnou jak odborné prořezy, tak i kácení starých stromů a následnou výsadbu mladých. Největší proměna čeká část stromořadí v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gočárova a V Lipkách.

 

Dny otevřených dveří v základních školách

Ilustrační fotografie [30. listopad 2016]  V souvislosti se změnou školského zákona upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce dětí, které se chystají k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018, že zápis se uskuteční 7. a 8. dubna 2017 (tedy nikoli v lednu). V lednu vyjde publikace pro budoucí žáky 1. tříd, kde si budou moci rodiče přečíst o nabídce všech základních škol, které působí na území města, najít si svoji spádovou školu dle obecně závazné vyhlášky, dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do 1.třídy. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 12. a 13. května 2017.

 
1 3 4 5   Následující   ››

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty