24.08.2011 - Dodržování povolené rychlosti po novelizaci

Po účinnosti novely, která strážníky zbavila povinnosti označit úsek, kde probíhá měření rychlosti příslušnými značkami, lze prozatím konstatovat, že motoristická veřejnost v Hradci je buď opatrná, nebo vzorná.

Velitel dopravního družstva MPHK se přiklání k první variantě, bohatá mediální kampaň k novele pravidel silničního provozu nalezla plodnou půdu.  Výsledky kontrol se dnes výrazně neliší oproti stavu, kdy úseky byly označené. Otázkou je, jak bude situace vypadat se začátkem školního roku, kdy se radary objeví před školami a školkami, kde je rychlost zpravidla snížena na 30 km/h.  Městská policie Hradec Králové kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti v úsecích, které vycházely z požadavků Komisí místních samospráv. Poté je musela schválit i Policie ČR. Tento způsob zajišťuje, aby měření probíhalo na místech, kde je vždy překročením rychlostních limitů ohrožena bezpečnost. O riziku lze hovořit vždy, pokud řidič nerespektuje povolenou rychlost, obzvláště před přechody v blízkosti školských zařízení či sportovišť. Měření rychlosti se provádí i na úsecích v Předměřicích n./L a Třebechovicích p/O. Ani zde nejsou rozdíly oproti ulicím v Hradci Králové.V srpnu jsme řešili běžná překročení rychlosti, žádný z řidičů nepřišel na místě o řidičské oprávnění, tzn. nejel o více než 40 km/h nad povolenou rychlost. V souvislosti s Hip Hop Kampem jsme řešili i přestupky polských a slovenských návštěvníků. Naměřena jim byla rychlost lehce přes 80 km/h na povolené „padesátce“. Byli pak řešeni pokutami v rozmezí 2000,- až 2500,- Kč  

 Bc. Pavel Süke, Velitel dopravní skupiny MPHK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty