Ke stažení: duben 2012

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 2. 4. 2012

 

 

Přítomni: Janečková, Beránek, Štětková, Landa, Hrůša, Šaršon

Nepřítomni:   Hanušová, Zídková, Syrůčková, Kramářová

Hosté:  p. Selix

Zástupce MěPolicie se nedostavil.

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

K bodu 49/11, 56/11 -  úkol trvá. Oprava Sdělení TS z 6.2.2012: Oprava chodníku bude provedena do 30.4.2012. Kontrola bude 7.5.2012

62/11 -  úkol trvá.

67/11:  KMS nadála trvá na přemístění laviček v ulici Husova ze zeleného pásu u fotbalového hřiště na námi požadovaná místa kde byly staré původní lavičky (viz. předchozí zápisy. KMS nesouhlasí se zpoplatněním místa, žádáme o bližší vysvětlení tohoto záměru (KMS nepatří do zóny zpoplatnění stání vozidel).

70/11 - úkol trvá:

Informace o dalším postupu s ÚHA budou na příštím jednání KMS (7.5.2012) – zajišťuje Zídková.

KMS na podnět občanů žádá Stavební úřad o přezkoumání stavebního povolení stavby ve výstavbě na p. p. č. 328/131 a 328/132 z důvodu podezření využití k podnikatelským aktivitám, které je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 O závazné části územního projektu zóny Jižní svahy. KMS žádá o písemnou informaci – zajistí Janečková.  

 

10/12 – ruší se.

 

11/12 - úkol trvá, čekáme na vyjádření Stavebního odboru.

Nově projednané body:

18/12: Umístění kontejnerů v chatové oblasti pod ulicí Lesní.  Po dohodě KMS a uživatelů chat v dané oblasti navrhujeme umístění kontejneru na směsný odpad na pozemek p. p. č. 224/7. Toto považujeme za poslední pokus o umístění kontejneru v této části Nového Hradce Králové.

19/12: Na základě upozornění občanů je vytvářena skládka bioodpadu na pláži rybníka Cikán (pozemek Mě lesů) – zajistí Zídková.

20/12: Gratulace

 

   

Úkoly z dnešního jednání:

Bod  70/11, 18/12 zajistí p. Janečková.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

žádné

Příští schůzka komise se bude konat dne  7.5 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

>KMS #Uen�� @�ost paní Jaroměřské Jany ve věci absence veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou, když požaduje, zda by bylo možné zahrnout do některého plánu města zřízení několika sloupů veřejného osvětlení v uvedené ulici.

 

V současné době nelze zařadit do priorit investičních akcí KMS, neboť nejsou realizovány stávající priority KMS NHK.

17/12: Gratulace

    

Úkoly z dnešního jednání:

Bod  16/12 zajistí p. Janečková.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body  62/11, 67/11, 70/11, 11/12.

Příští schůzka komise se bude konat dne  2.4. 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

 

Složky


Vytvoření složky: 29.05.2012 20:58 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 09.10.2012 18:52 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1347
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty