Ke stažení: Formuláře - zvláštní užívání komunikací a veřejného prostranství

 

Nové formuláře odboru správy majetku města - úsek zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství, platné od 01/2017.

 

Soubory

01 Žádost - nepohostinské služby - např. propagační, prezentační a reklamní akce, opravny, sběrny, prodej vstupenek atp.
např. propagační, prezentační a reklamní akce, opravny, sběrny, prodej vstupenek atp.
02 Žádost - pohostinské služby - pro umístění letní předzahrádky
Provozní a technické podmínky pro umístění letní předzahrádky (samostatně uvedené).
03 Žádost - prodejní zařízení - např. stolek, pult, stánek
např. stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený přívěs, doprovodné vozidlo, včetně místa pro zboží a obaly, atp.
04 Žádost - reklamní zařízení (samostojné)
např. poutače, transparenty, atp. Umístěné dočasně, přenosné, nijak neukotvené.
05 Žádost - kulturní a sportovní akce
které nemají propagační, prezentační či reklamní účel.
06 Žádost - vyhrazení stání P-RÉSERVÉ pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P mimo zónu ISP HK ("ATOL")
Žádost o vyhrazení stání je posuzována. Na vyhrazení nemá žadatel právní nárok. Tyto žádosti se přijímají pouze mimo zónu Integrovaného systému parkování Hradec Králové. V zóně Integrovaného...
07 Žádost - vyhrazení placeného stání P-RÉSERVÉ mimo zónu ISP HK
Tyto žádosti se přijímají pouze mimo zónu Integrovaného systému parkování Hradec Králové. V zóně Integrovaného systému parkování se žádosti vyřizují prostřednictvím společnosti ISP Hradec...
08 Žádost - umístění stavebních zařízení a skládek - pro firmu / živnostníka
např. kontejner na odpad, lešení, zařízení staveniště, skládek, stavební mechanismy, parkování odstaveného vozidla stavby, přípojného vozidla, jiný zábor.
09 Žádost - umístění stavebních zařízení a skládek - pro občana
např. kontejner na odpad, lešení, zařízení staveniště, skládek, stavební mechanismy, parkování odstaveného vozidla stavby, přípojného vozidla, jiný zábor.
10 Žádost - provádění výkopových prací - pro firmu / živnostníka
např. zřízení nebo rekonstrukce inženýrských sítí, sjezdu z komunikace apod.
11 Žádost - provádění výkopových prací - pro občana
např. zřízení nebo rekonstrukce inženýrských sítí, sjezdu z komunikace apod.
Ohlášení užívání veřejného prostranství dle vyhl. města Hradec Králové č. 7/2017 - pro firmu / živnostníka
Toto ohlášení slouží pro nahlášení zahájení užívání veřejného prostranství a zároveň splnění podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 7/2017 , o místním poplatku za...
Ohlášení užívání veřejného prostranství dle vyhl. města Hradec Králové č. 7/2017 - pro občana
Toto ohlášení slouží pro nahlášení zahájení užívání veřejného prostranství a zároveň splnění podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 7/2017 , o místním poplatku za...
Zpětné převzetí po ukončeném záboru veřejného prostranství - pro firmu / živnostníka
Pro nahlášení ukončení užívání veřejného prostranství je možno použít tento tiskopis.
Zpětné převzetí po ukončeném záboru veřejného prostranství - pro občana
Pro nahlášení ukončení užívání veřejného prostranství je možno použít tento tiskopis.

Vytvoření složky: 13.09.2011 15:17 Pešl Michal
Poslední změna složky: 06.01.2017 11:14 Pešl Michal
Počet zobrazení: 15424
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty