Ke stažení: červen 2011

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 6. 6. 2011

 

 

 

 

Přítomni:    Janečková, Beránek, Zídková, Hrůša, Syrůčková, Štětková

 

 

Hosté:       

 

Mě Policie – L.Saidl

Olga Kramářová, Jan Selix, Radka Nečasová, Simona Ludvíková

 

 

39/11: KMS vzala byl doručen dopis Hvězdárny a planetária v Hradci Králové se žádostí o podporu při zajištění větší dopravní přístupnosti Digitálního planetária od roku 2014 v Hradci Králové v těsné blízkosti současného objektu hvězdárny a planetária městskou hromadnou dopravou než je v současné době. Planetárium bude navštěvováno ve větší míře. KMS uvedenou aktivitu vítá a bude ji plně podporovat.

 

40/11:  Stížnost obyvatel NHK:

a)     nedostatečnost umístění odpadkových košů a odpadkových košů včetně zásobníku na psí exkrementy,

b)    zanedbaná údržba plochy – pláže u rybníka Cikán

c)     hlučnost – sekání trávy, řezání dřeva cirkulárkou aj. zejména o víkendu,

d)    volné pobíhání psů v prostoru NHK.

 

 

KMS žádá o osazení odpadkových košů alespoň 1 odpadkový koš včetně zásobníku na psí exkrementy v prostoru u restaurace Na Biřičce a na konci ul. Mužíkova a v prostoru části ulic k rybníku Cikán.

 

KMS žádá o pravidelnou údržbu veřejné zeleně u rybníka Cikán v části pláže pod chatami vzhledem k rekreační funkci daného území.

 

KMS žádá o projednání možnosti pořízení vyhlášky města omezující hlučnost způsobenou provozem malých technických zařízení v den pracovního klidu.

 

KMS žádá Městskou policii o zvýšený dohled nad volným pobíháním psů v prostoru NHK.

 

41/11: Přetrvává problém s parkováním na chodnících v prostoru ul. K Hvězdárně.

 

42/11: Lesní cesta rovnoběžná s ul. Nad Rybníky  - omezování volného pohybu na pozemcích města, kdy obyvatelé jsou omezováni v průjezdu dřevěnými zábranami. Věc řeší Městská policie.

43/11: Žádost KMS na Městskou policii o zvýšený dozor na pláži u rybníka Na Biřičce, a to s ohledem na pořádané pravidelné páteční koncerty.

 

44/11: Gratulace:

 

45/11:  Příští jednání KMS  5.9.2011.

 

 

 

 

Zapsal:                                                        Kontroloval: J. Janečková

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 12.09.2011 20:36 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 12.09.2011 20:36 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1463
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty