Ke stažení: duben 2011

 

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 4. 4. 2011

 

 

 

 

Přítomni:    Beránek, Janečková, Hrůša, Syrůčková, Štětková

 

  

Hosté:        Mě Policie – L.Saidl

Olga Kramářová, Jaroslav Landa, V. Volf 

 

 

 

25/11: Dostavil se zástupce skupiny obyvatel V. Volf a předal písemnou žádost o zrušení nevhodně umístěné lavičky mezi Svatováclavským náměstím a ul. Národních Mučedníků na Novém Hradci Králové. KMS se shodla, že doporučuje v tomto místě lavičku odstranit a pokud bude technicky možné, přemístit ji do prostoru u kostela Sv. Antonína naproti zastávce MHD. Do doby jejího odstranění KMS žádá Městskou policii o zvýšený dohled.

V této souvislosti KMS žádá o opravu všech laviček v parku na Svatováclavském náměstí a dále zpětnou instalaci lavičky v ul. Husova proti svahu Rozárka (jednalo se o betonovou lavičku, která byla odstraněna v roce 2011) – zajistí Janečková

 

26/11: K bodu 49/10, 16/11 – zabezpečení dopravní situace při odbočování vlevo z ul. Holická do ul. Hoděšovická směr HK – Brno. Informace MěPolicie – žádosti nebylo prozatím dopravní komisí MM HK vyhověno vzhledem k faktu, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

 

27/11: K bodu 17/11 – stále trvá požadavek KMS na měření rychlosti v katastru NHK – ul. Husova mezi značkami 30 km omezení rychlosti – není chodník a komunikace není oboustranně omezena obrubníky.  Komunikace je značně frekventována chodci, cyklisty a rodiči s kočárky. Měřit v obou směrech.

 

KMS žádá MěPolicii o zvýšený dohled v místech – park Svatováclavské náměstí, lokalita ul. Národních mučedníků – restaurace Lucie a lokalita ul. Hlavní – restaurace U Cikána. Dále KMS žádá o zvýšený dohled dne 30.4.2011 na pláži na Biřičce.

 

Dále přetrvává stání na chodnících ul. K hvězdárně, ul. Prof. Smotlachy. Zde dochází k destrukci dlažby a porušení stability jednotlivých betonových desek (již ve značném rozsahu).

 

28/11: KMS žádá o odstranění stavební suti (kameny, malta, beton) v zeleném pruhu před novostavbou v ul. Husova (stavebník Alena Hlubučková) – nutné pozemek uvést do původního stavu včetně osetí travou. Požadavek na Město Hradec Králové k zajištění nápravy.

 

29/11: Žádost KMS o přemístění přemístěných kontejnerů na nové umístění p.č. 275 k.ú. Nový Hradec Králové, kde je asfaltový zpevněný povrch (viz obr.). Uvedený pozemek je v majetku Města Hradce Králové. KMS navrhuje – pokud bude v okolí kontejnerů nepořádek – kontejnery trvale odstranit. Zajistí Janečková.

 

 

30/11: Gratulace:

 

31/11:  Příští jednání KMS 2.5.2011.

 

 

 

 

Zapsal:                                                        Kontroloval: J. Janečková

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 12.09.2011 20:34 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 12.09.2011 20:39 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 727
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty