Ke stažení: březen 2011

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 7. 3. 2011

 

 

 

 

Přítomni:    Beránek, Janečková, Šaršon, Hrůša, Syrůčková,  Štětková

 

 

Hosté:        Mě Policie – L.Saidl

Olga Kramářová, Jaroslav Landa

zástupci MMHK OHA p. Miloš Vítek, Ing. Arch. Petr Brůna

zástupce STRADA s.r.o. Ing. Dejmek Aleš – projektant

Obyvatelé NHK: I. Beranová, V.Odlová, F.Vejvoda, J.Dvořáček

 

 

 

15/11: Dostavili se zástupci MMHK, předložili a vysvětlili návrh D.Ú.Ř ulice Za Poštou – parametry délka komunikace 600 m, dvoupruhová komunikace šíře 6m, jednostranný chodník, zelený pás v šířce 1,5 m. Součástí této akce jsou tyto sítě: kanalizace, plyn, vodovod, předložky vedení VN, NN a slaboproudé kabely. Dále byly předloženy 3 alternativy k posouzení ve stupni studie. P.D. vysvětlil zástupce STRADA s.r.o. projektant Ing. Aleš Dejmek.

Ze strany města bude připraven leták pro veřejnost – průvodce variantami včetně schémat. Další schůzka k této věci za účasti zástupců města 2.května 2011 v 18:30 hodin. Nadefinovat alespoň výkup pozemků.

MMHK OHA zajistí informovanost dotčených obyvatel v této lokalitě.

 

16/11: K bodu 49/10 – jedná se o zabezpečení dopravní situace při odbočování vlevo z ul. Holická do ul. Hoděšovická směr HK – Brno. Situace je nebezpečná – KMS požaduje označit tuto křižovatku dopravní značkou případně vytvořit jiné dopravní značení. Tento požadavek byl dnešního dne předán zástupci Mě Policie L. Saidlovi, jehož prostřednictvím bude přenesen na Dopravní komisi MM HK.

 

17/11: Požadavek KMS na měření rychlosti v katastru NHK – priority:

1.     ul. Husova mezi značkami 30 km omezení rychlosti – není chodník a komunikace není oboustranně omezena obrubníky.  Komunikace je značně frekventována chodci, cyklisty a rodiči s kočárky. Měřit v obou směrech.

2.     Ul. Brněnská – jedná se vysloveně o měření rychlosti u ZŠ.

3.     Ul. K Cikánu – jedná se o obytnou zónu, kde není dodržována rychlost.

4.     Ul. Hlavní u dětského hřiště a konečné č. 1.

 

18/11: Přetrvává stání na chodnících ul. K hvězdárně – provádět častější kontroly.

 

19/11: KMS navrhuje a souhlasí s nepeněžitou odměnou (bonboniéra a káva) pro D. Kovářovou za mnoholetou a pečlivou činnost při správě objektu KMS NHK ve výši cca 250,- Kč.       

 

20/11: Gratulace:

 

21/11: Čarodějáles na Biřičce 30.4.2011 – stanovisko KMS NHK:

Po předchozích zkušenostech s akcemi tohoto typu, kdy pořadatelé absolutně nezvládli počet účastníků a jejich jednání – chaotické rozdělávání ohnišť nejen na pláži, ale i v lese, agresivní jednání účastníků akce posilněných alkoholem, znečištění prostředí. Akce není v souladu s přírodou - v tomto období dochází k  hnízdění ptactva a narušuje klid pro zvěř. V těsné blízkosti této lokality je Domov důchodců. KMS s pořádáním této akce v tomto rozsahu nesouhlasí.

Zároveň bylo projednáno i se zástupcem Mě Policie L. Saidlem, který měl rovněž záporné stanovisko.

 

22/11: KMS schvaluje částku 2.500,- Kč na pořádání koncertů Skautské hudby dne 16.6.2011 pořádané na Svatováclavském náměstí od 15:00 hodin.

 

23/11: Byl představen potenciální nový člen KMS p. Landa Jaroslav.

 

24/11:  Příští jednání KMS 4.4.2011.

 

 

 

 

Zapsal: P. Beránek                                                 Kontroloval: J. Janečková

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 12.09.2011 20:29 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 12.09.2011 20:33 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1575
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty