Ke stažení: prosinec 2010

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 6. 12. 2010

 

 

 

 

Přítomni:    Beránek, Zídková, Hanušová, Syrůčková, Janečková, Šaršon, Hrůša

 

 

Hosté:        Mě Policie – L. Saidl

Vrchota David, Vrchotová Michaela, Nečasová Radka, Novák Lukáš, Ludvíková Simona, Ludvík Pavel, Mikulášek Pavel, Mikulášková Věra, Hršel Tomáš

 

        

61/10: Dostavila se skupina obyvatel z ulice K Cikánu dle prezentace. Kontejner na směsný odpad byl ke dni 29.11.2010 zrušen a  obyvatelé si nepřejí, aby zde byl zpětně umísťován. Kontejnery na separované odpady (plasty, papír, sklo) - jejich umístění požadujeme vyřešit dle Regulačního plánu pro Jižní svahy (pravděpodobně roh ulic Buková a Jilmová).

Zástupci KMS NHK požadují stanovisko odpovědného zástupce MM HK do 31.1.2011 k bodu 61/2010 a zároveň sdělení možného termínu realizace.

 

62/10: Žádáme MM HK o stanovisko k dostavbě komunikace ul. K Cikánu. První část zpevněné komunikace (definitivní povrch) končí na křižovatce s ul. Modřínová. Termín sdělení pro KMS NHK od MM HK požadujeme k 31.1.2011.

 

63/10: Obyvatelé z ul. K Cikánu (dle prezentace) si dále stěžují na nedodržování povolené rychlosti (20 km/hod) v obytné zóně. Zástupci KMS NHK požadují častější kontrolu dodržování rychlosti od Mě Policie – zajistí L. Saidl.

 

64/10: Dostavil se Hršel Tomáš jako zástupce skupiny občanů dle předloženého písemného podkladu s podpisy obyvatel. Jedná se o chodník na pozemku p.p.č. 957/1. KMS tento požadavek zařadí do svých požadavků na toto volební období (2010 -2014). Petice podána na MM HK přes podatelnu – zajistí L. Zídková.

 

65/10: Gratulace:

 

66/10: Příští jednání KMS 3.1.2011.

 

Zapsal: P. Beránek                                                 Kontroloval: J. Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 26.02.2011 19:59 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 26.02.2011 20:00 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1557
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty