Ke stažení: Březen 2010

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 1. 3. 2010

 

 

Přítomni:         Beránek, Hrůša, Hanušová, Janečková, Syrůčková

 

Hosté:              Rohlena, Moravcová, Bednarčík, Bednarčíková, Mě Policie – L. Saidl

           

17/10: Nefunkční kamna – vyřešeno. Správa nemovitostí HK zajistila nákup, instalaci nových kamen a likvidaci původních.

 

18/10: Dostavili se zástupci ulice Za Poštou s požadavky na provizorní zpevnění komunikace tak, aby byla zajištěna její dopravní obslužnost (T.S. předá Janečková).

Další požadavek je na zajištění průjezdu této komunikace z důvodu neukončené přípojky zemního plynu v horní části cesty a v souvislosti s tím prošetření instalace dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech – k řešení Mě Policie.

Informace pro Magistrát – obyvatelé jsou důvodně přesvědčeni, že k poškození původní poměrně dobré komunikace došlo po provedení kabelové sítě NN, kdy zřejmě nebyl pozemek uveden do původního stavu. Zemní práce byly ukončeny v III. čtvrtletí 2009.

 

19/10: Žádost o finanční příspěvek pro uspořádání divadelního představení souboru Klicpera z Chlumce nad Cidlinou hry „Létající snoubenky“. Předpokládaná částka je 2.000,- Kč. V případě realizace záměru bude poskytnut příspěvek pro Sokol Nový Hradec Králové.

KMS s navrženou částkou souhlasí.

 

20/10: Informace o Valné hromadě Sokol Nový Hradec Králové konané dne 28.2.2010.

 

21/10: Gratulace:

 

22/10: Předány fotografie do archivu  H. Syrůčkové

 

23/10: Sdělení Mě Policie – předána fotodokumentace provizorní (ručně zhotovené) značky ul. Prof. Smotlachy Dopravnímu značení HK. 

 

24/10: Požadavky na Mě Policii přetrvávají.

 

25/10: Příští jednání KMS 12.4.2010

 

Zapsal: P. Beránek                                                                  Kontroloval: J. Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 13.12.2010 20:42 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 13.12.2010 20:42 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 776
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty