Ke stažení: září 2009

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 7. 9. 2009

 

 

Přítomni:    Beránek, Hrůša, Janečková, Šaršon, Zídková,  Syrůčková

 

Hosté:        Mě Policie – Luboš Saidl

 

        

48/09: K bodu ad 46/2009 – Blahopřání k jubileu.

Předáno J. Janečkovou 2 x 100 ks. Tento blahopřejný tiskopis bude předán vždy při gratulaci s prezentem.

 

49/09: Gratulace:

Trnka Ladislav, Rejsková Marie, Zákravská Marie, Trnka Ladislav,   Smotlacha Václav, Samek Ladislav

 

50/09: Žádost  14-ti obyvatel o posouzení snížení rychlosti 30 km/ hod. pomocí zákazové dopravní značky v ulici Nad Rybníky. Žádost je z 25.6.2009. KMS doporučuje – Janečková.

 

51/09: : Žádost na T.S. HK – u komunikací v k.ú. Nový Hradec Králové, k.ú. Kluky požadujeme kontrolu všech osvětlovacích těles. Upozorňujeme, že zvláště v křižovatkách nejsou některá osvětlovací tělesa funkční.

 

52/09: K dopisu SZ MMHK/90471/2009 z 26.7.2009 sdělujeme a rozporujeme bod I. část bodu 42/09 – v ulici Profesora Smotlachy není instalována oficiální schválená dopravní značka „Jednosměrný provoz“. Tato stávající dopravní značka je amatérské výroby a navíc je zohýbaná,  byla nahrazena za několikráte zcizenou. Tato provizorní značka nesplňuje normy a předpisy o provozu na pozemních komunikacích, proto žádáme o provedení nápravy.

 

53/09: Žádost – požadujeme oplocení dětských hřišť na k.ú. NHK a Kluky – t.j. v ulici Hlavní u  konečné MHD č. 1  a u rybníka Biřička – jedná se o oficiální dětská hřiště.

 

54/09: Požadujeme – vzhledem k frekventovanosti pěšími v ulici Mužíkova (vede k rybníku Biřička) osadit odpadkový koš a vhodný kontejner ke vjezdu na odstavné parkoviště (parkoviště používá velké množství řidičů nákladních automobilů). Zde je třeba zabezpečit proti odcizení. Jedná se o p.p.č. 941/8.

 

55/09: Příští jednání KMS 5.10.2009

 

Zapsal: P. Beránek                                                 Kontroloval: J. Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 03.09.2010 12:00 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 03.09.2010 12:00 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 783
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty