Ke stažení: červen 2009

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 1. 6. 2009

 

 

Přítomni:    Janečková, Beránek, Hrůša, Štětková, Zídková, Hanušová, Syrůčková

 

Hosté:        H. Krumlová – Magistrát města HK, Ing. Hodek – projektant rekonstrukce ul. Hlavní k.ú. NHK, Kluky

                   Občané z ul. Hlavní, jichž se týká připravovaná rekonstrukce (viz. list s podpisy)

 

 

        

40/09: Bod ad 37/2009 – ruší se – náletové dřeviny z oplocení odstraněny.

 

41/09: Požadavek na řešení MMHK (reakce ze dne 20.5.2009 na Odpověď na zápis KMS) -  Při jarním kácení stromů a keřů v k.ú. NHK a Kluky byly rovněž vykáceny keře šípkových růží, ve kterých hnízdí zpěvné ptactvo, které zde i hledá ochranu. Bohužel pro nás a z neznámých důvodů byly i tyto keře zbytečně vymýceny. Větve a další části zůstaly do dnešního dne (1.6.2009) neuklizeny a jsou již prorostlé travou. Jedná se o hromady roští při provizorní panelové cestě z ul. Husova do ul. Blodkova.

 

42/09: : Požadavek na řešení MMHK – Poškozování dopravních značek

V k.ú. NHK a Kluky dochází k ničení dopravních značek a názvů ulic (např. Prof. Smotlachy, Nár. Mučedníků) – značky jsou zohýbány a vyvraceny.

Dále soustavné parkování v zelených plochách a nedodržování dopravního značení – omezení rychlosti 30 km/h v ul. Husova (v místě bez chodníků ve směru k hvězdárně) – žádáme zvýšený dohled Mě Policie.

 

43/09: Dostavili se zástupce MMHK H. Krumlová a projektant akce „Rekonstrukce ul. Hlavní“ Ing. Hodek k jednání s obyvateli NHK, kterých se uvedená rekonstrukce dotýká. Jedná se o část od ul. Nár. Mučedníků (byla již provedena v r. 2008) až po řadové domy po pravé straně – k.ú. Kluky p.p.č. 256/7.

Připomínky:

         Radek Tejc – na přechodu u restaurace U Cikána vybudovat vyvýšený zpomalovací práh.

         Ing. Miroslava Svobodová, která zastupuje pí. Lidmilu Otovou, sděluje výhrady k D.Ú.Ř., jež podá písemně Haně Krumlové do 6.6.2009.

         Jaroslav Nádvorník namítá a sděluje obavu, že bude omezen ve svých právech a požaduje posouzení projektantem Ing. Hodkem písemně. Projektant bere na vědomí.

 

44/09: Projednána žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu Skautské kapely H.K., který se bude ve spolupráci s KMS bezplatně konat dne 18.6.2009 od 15,00 hod na Svatováclavském náměstí. Zástupci KMS NHK schvalují finanční příspěvek 2.500,- Kč.  Předána písemná žádost podepsaná kapelníkem a náčelníkem Skautské kapely F. Vejvodou.

 

45/09: Gratulace:

Beránek Zdeněk, Sochorová Marie, Hrůša Zdeněk, Štěřovská Libuše, Šaršonová Růžena, Rýdlová Marie, Pilař Jaromír, Hendrych Josef, Samková Olga, Saučuková Marta, Honáková Marie, Tomšová Hana, Cabicar Miroslav, Hemelíková Helena, Štefec František,

  

46/09: Byly vybrány návrhy na „Blahopřání k jubileu“, které budou věnována při gratulacích občanům NHK a Kluky. Předpoklad realizace 09/2009. Předpokládaná cena dle cenové nabídky 2.400,- Kč včetně DPH za 200 ks. Vybrány dva návrhy k realizaci.

 

47/09: Příští jednání KMS 7.9.2009

 

Zapsal: P. Beránek                                                 Kontroloval: J. Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 03.09.2010 11:57 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 03.09.2010 11:58 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1522
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty