Ke stažení: duben 2009

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 6. 4. 2009

 

 

Přítomni:    Beránek, Hrůša, Šaršon, Štětková

                   Omluveni – Janečková, Josefová, Zídková

 

Městská policie:  L.Saidl

 

Hosté:        Syrůčková, Roman Novák, Petr Kněžour, Dürerová, Tomáš Hršel

 

 

        

23/09: Žádost o informaci  a odpověď Magistrátu města :

V současné době dochází ke značnému kácení vzrostlých stromů, ale i ozdobných keřů, ve kterých hnízdí drobné ptactvo. Žádáme o sdělení kdy a v jakém rozsahu bude obnoveno vysazení nových stromů. Je též nutné odvézt spadané a poškozené větve.

 

24/09: Předány fotografie z výstavby v k.ú. NHK a Kluky pí. Syrůčkové ke zpracování kroniky.

 

25/09: Gratulace:

Zvoníčková Božena, Kubcová Marta, Pozník Jiří, Pokorný Jaroslav, Tichá Marta, Tauchman Miroslav

 

26/09: Dotaz pro zpevnění vozovky ul. Hlavní (spojka mezi č.p. 1278, 327, 20), žádost o recyklát na výtluky – zajistí  přes T.S. Janečková- předpoklad cca pět nákladních aut.

 

27/09: Předána žádost o zpevnění povrchu mezi křižovatkou ul. Lesní, Brněnská a prodejnou galanterie č.p. 163 včetně podpory podepsaných 11 občanů ul. Brněnská. Předběžně jednal p. Hršel s p. Pešlem – odbor majetku Magistrátu města. KMS Souhlasí

 

28/09: Informace Mě Policie řešení špatného parkování osobních vozidel na chodnících v ul. K Hvězdárně, Bendlova, Husova.

Mě Policie se připravuje na lidovou zábavu konané dne 30.4.2009.

Informace o odstranění autovraků z ul. Lesní.

 

29/09: k bodu ad 19/2009 – Dopravní značení ul. K Cikánu – doposud není znám výsledek jednání Dopravní komise, která zasedala 28.2.2009 – informace bude podána 4.5.2009

 

30/09: Příští jednání KMS 4.5.2009

 

Zapsal: P. Beránek                                                 Kontroloval: J. Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 03.09.2010 09:40 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 03.09.2010 09:40 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 854
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty