Ke stažení: Žádosti o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

 

Složky

Soubory

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. mimo restaurování kulturní památky
Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na...
Plná moc
Vzor obsahující potřebné údaje, a který může žadatel použít.
Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. pro restaurování kulturní památky
Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na...

Vytvoření složky: 05.01.2010 16:33 Falta Jan Ing. arch.
Poslední změna složky: 22.02.2010 09:55 Falta Jan Ing. arch.
Počet zobrazení: 3640
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty